Sample Image
Reg.č.: PL-SK/ZA/IPP/I/033
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), gmina Strumień (PR)

Začiatok projektu: 1/2010
Ukončenie projektu: 10/2010
Celkové náklady projektu: 19.302,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 16.406,70 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1930,20 € (10 %)
Vlastné zdroje: 965,10 € (5 %)

Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu
je zmodernizovať prístup múzea k edukačným procesom v prírodovednej oblasti - netradičným spôsobom sa lepšie priblížiť k vyučovanej problematike prostredníctvom vybudovania špecializovanej učebne priamo v prírodovednej expozícií a tak prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre školy v poskytovaní vzdelania.

Čiastkové ciele:
• vybudovať dobré študijné prostredie, ktoré zaistí, že si študenti  a žiaci osvoja všetky potrebné znalosti a vedomosti prostredníctvom pre nich prijateľnej formy – využitím moderných technológií
• predstaviť poľským návštevníkom prírodu Kysúc a spoznať geografiu Žilinského regiónu
• skvalitniť a rozšíriť poskytované služby múzea voči svojím poľským návštevníkom
• budovať vzťah poľských žiakov a študentov k múzeu ako aj historickým hodnotám
• integrovať školy do aktivít organizované múzeom - aktívne zapojenie účastníkov projektu prostredníctvom súťaží
• prostredníctvom kultúrno-športových podujatí prezentovať účastníkom ako vhodne využívať voľný čas a motivovať študentov k aktívnemu využívaniu času k športovej,  umeleckej,  kultúrnej činnosti
• oboznámiť účastníkov projektu a ostatných návštevníkov so spôsobom života v regióne Kysúc, s ich tradičnou kuchyňou, tradičných remesiel a ľudovou kultúrou
• prezentovať poliakom históriu, historickú kuchyňu a historické zvyky
• rozvíjať spoluprácu s cezhraničným partnerom, podieľať sa spoločne na implementácii projektu
• zlepšiť jazykovú zručnosť účastníkov projektu v jazyku partnera, spoznávanie odlišností
• zlepšiť manažérske schopnosti členov projektové tímu prostredníctvom vzájomnej spolupráce partnerov na implementácií projektu
• zabezpečiť cielenú propagáciu projektu a jeho výsledkov prostredníctvom propagačných materiálov, internetu a médií na slovensku a poľsku
• podporiť návštevnosť expozícií múzea, nepriamo aj návštevnosť žilinského regiónu

Cieľové skupiny:• žiaci a učitelia základných škôl z gminy Strumień
• študenti a učitelia gymnázia z gminy Strumień
• študenti a učitelia gymnázia v Čadci
• pracovníci Kysuckého múzea v Čadci
• pracovníci gminy Strumień
• žiaci a študenti ostatných základných a stredných škôl v regióne
• návštevníci skanzenu
• návštevníci Kaštieľa Radoľa
• zamestnanci iných kultúrnych inštitúcií v regióne

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít:
• pracovné stretnutia s partnerom
• nákup vybavenia špecializovanej učebne
• práce na úprave priestorov špecializovanej učebne
• propagačné aktivity
• príprava a realizácia cezhraničných podujatí:
  • "Drôtovaná a medová krása"
  • "Kuchyňa starých materí"
  • "Detská olympiáda"
  • "Živý šach"
  • "Presný zásah"
  • "Stredoveká kuchyňa"
  • "Workshop k ukončeniu projektu"

Aktivity sa budú realizovať v expozíciách Kysuckého múzea v Čadci - Spoločná prírodovedná expozícia v Krásne nad Kysucou, Kaštieľ Radoľa, Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke, Historická lesná úvraťová železnica v Novej Bystrici - Vychylovke.

Kontaktná osoba pre projekt:
Ing. Michaela Perďochová
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01

tel. 041/4327109
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013