Sample Image
Sample ImageV mnohých krajinách Európskej únie sa čoraz častejšie môžeme stretnúť s podporou tradičných remeselných techník a originálnych produktov, typických pre jednotlivé regióny. Hlavným zmyslom týchto aktivít je ďalej rozvíjať skúseností predchádzajúcich generácií, ktoré sú cenným kultúrnym dedičstvom. Túto iniciatívu na Kysuciach zrealizovalo Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho, vypracovaním projektu „Škola v múzeu“, ktorý je financovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.
Pre deti z Poľskej republiky sa pripravujú rôzne podujatia a stretnutia s ľudovými výrobcami.
Deti z poľského mestečka Strumień – partnerskou obcou, s ktorou je uvedený projekt realizovaný, sa postupne budú oboznamovať so všetkými expozíciami Kysuckého múzea. V expozícií Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke, v piatok 14. mája 2010 začína prvé podujatie „Drôtovaná a medová krása“ - kurz zdobenia, pečenia  perníkov a kurz drôtovania. V rámci kurzu chceme umožniť a zároveň prezentovať pečenie, zdobenie medovníkov a drotárskych výrobkov. Šikovní majstri medovnikárskeho a drotárskeho umenia spoločne s deťmi budú zdobiť medovníky, ozdobovať kraslice drôtovanou technikou alebo z drôtu vyrábať rôzne šperky.
Druhým podujatím uvedeného projektu bude v piatok, 21. mája 2010 „Kuchyňa starých materí“. Folklórna skupina Staškovanka zo Staškova odprezentuje zvyky a tradície spojené s ukážkami pečenia chleba a prípravou tradičných kysuckých jedál na dobových peciach priamo v objektoch  Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici – Vychylovke.
Prezentácie obidvoch projektov budú sprístupnené aj širokej verejnosti v čase od 11.00 - do 17.00 hod.

Michaela Perďochová, koordinátor projektu
V dôsledku pretrvávajúceho nepriaznivého počasia sa posúva termín realizácie podujatia „Kuchyňa starých materí“ na 31. mája 2010!


Sample ImageKysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, spolupracuje s cezhraničným poľským partnerom - gminou Strumień na realizácii projektu pod názvom „Škola v múzeu“. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.  Druhé partnerské stretnutie v rámci projektu sa uskutočnilo 3. marca 2010 v Strumieńi, kde sa rokovalo o plánovaných podujatiach. Pripravuje sa realizácia siedmych kultúrno-športových podujatí pre deti rôznych vekových kategórií, ktoré budú prebiehať vo všetkých expozíciách Kysuckého múzea v Čadci. Prvé podujatie sa uskutoční v mesiaci máj 2010. V rámci realizácie projektu v súčasnosti taktiež prebieha zriadenie špecializovanej učebne slúžiacej na výučbu prírodovedných a enviromentálnych predmetov. Špecializovaná učebňa bude zriadená v novovytvorenej Spoločnej prírodovednej expozícii prezentujúcej faunu a flóru severozápadného Slovenska, kde je hlavnou atrakciou replika mamutej samice v životnej veľkosti. Už od 12. apríla 2010 si verejnosť v uvedených priestoroch môže pozrieť panelovú výstavu „Jed v prírode“, súčasťou ktorej bude dostupná videoprojekcia. Návštevníkom predstavíme jedovaté rastliny a živočíchy, rozšírenie toxických látok v rastlinnej a živočíšnej ríši, jedy poškodzujúce jednotlivé orgány ľudského organizmu, alergény a prírodnú lekáreň.  Vďaka projektu múzeum ponúkne školám moderný prístup k edukačným procesom v prírodovednej oblasti, aby sa netradičným spôsobom lepšie priblížili k vyučovanej problematike.

Michaela Perďochová, koordinátor projektu

Sample ImageKysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sprístupnilo v októbri minulého roku  pre širokú verejnosť novú Spoločnú prírodovednú expozíciu v Krásne nad Kysucou.
Novovytvorená expozícia prezentuje faunu a flóru severozápadného Slovenska. Hlavnou atrakciou je replika mamutej samice v životnej veľkosti, vzhľadom k nájdeným fosílnym pozostatkom v blízkom okolí.
V súčasnosti  prebieha príprava a realizácia projektu „Škola v múzeu“, ktorým Kysucké múzeum v Čadci získalo finančné prostriedky na vybudovanie špecializovanej prírodovednej učebne slúžiacej na výučbu prírodných a environmentálnych predmetov. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
Múzeum chce prostredníctvom projektu ponúknuť školám moderný  prístup  k edukačným procesom v prírodovednej oblasti - netradičným spôsobom sa lepšie priblížiť k vyučovanej problematike a  prispieť k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre školy v poskytovaní vzdelania.
Od 12. apríla 2010 bude verejnosti sprístupnená panelová výstava „Jed v prírode“, kde predstavíme návštevníkom jedovaté rastliny a živočíchy, jedy poškodzujúce jednotlivé orgány ľudského organizmu, alergény, prírodnú lekáreň. Súčasťou výstavy bude videoprojekcia zameraná na priblíženie výstavy „Jed v prírode“ v novej špecializovanej učebni.

Michaela Perďochová
koordinátor projektu