Sample Image
Prvý jún je sviatkom detí .Oslavuje sa v mnohých krajinách sveta. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve v roku 1925. Deti ho oslavujú tým, že sa väčšinou v tento deň neučia, ale školy pre nich pripravujú program, zábavné súťaže, výlety, divadelné predstavenie, sladké odmeny, športové aktivity. 
Aj tento rok pri príležitosti Medzinárodného dňa detí Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti žilinského samosprávneho kraja pripravuje niekoľko podujatí , ktoré budú patriť  našim ratolestiam. Tento sviatok prináša radosť a úsmev nielen samotným deťom, ale všetkým okolo detí - pedagógom, vychovávateľom, no hlavne ich rodičom, ktorých poteší aj ten každodenný úsmev na tvári svojich detí. A to je to hlavné.

Projekt „Múzeum deťom“ – program:
1. jún 2010  „Deň detí“ skanzen bude patriť tým najmenším. Deti materských škôl z Poľska sa stretnú s deťmi z materskej školy vo Vychylovke.  Pri príležitostí ich sviatku je opäť pripravené súťažné popoludnie obohatené s kultúrnym programom a detskou diskotékou.
18. júna 2010 „Maškariáda“  detský karneval pripravený s v spolupráci s poľským partnerom . Nebude chýbať prehliadka vlastnoručne vyrobených masiek, detská diskotéka a tradičné ľudové jedlá z Kysúc.
Najväčším prekvapením pre deti je novovybudované detské ihrisko, ktoré žiari pestrými farbami pri objekte U Rybov a pódiu.