Aj v projekt "Múzeum deťom" sa začalo s realizáciou projektu. Napriek nepriaznivému počasiu išlo o veľmi vydarenú akciu. 1. jún 2010 sa taktiež niesol v duchu Dňa detí vo všetkých expozíciách múzea. Tentokrát expozície múzea navštívilo vďaka projektovému podujatiu „Deň detí“ takmer 150 deťúreniec predškolského veku z poľskej obce Strumień.

Podujatie venované najmenším sa realizovalo oproti plánovanému exteriéry skanzenu muselo konať v Raganom mlyne - v sídle správy MKD. Deti si tak v suchu a teple pozreli vystúpenie mažoretiek Karameliek a Margarétok zo Staškova. Po vystúpení boli pre ne pripravené rôzne hry ako napr. skladanie tvarov, preskok cez švihadlo, kolky, skákanie na lopte a rôzne ďalšie. Na záver si do sýtosti zatancovali na detskej diskotéke. Podujatie bolo financované z Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013.