Prostredníctvom projektu Múzeum deťom čaká na najmenších ešte jedno podujatie. 30. septembra sa skanzen zmení na miesto lietajúcich šarkanov, pestrých farieb a smiechu. Podujatím „Šarkaniáda“ sa spoznajú deti z Poľska a zo Slovenska, prebehne súťaž o najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného šarkana, oboznámia sa s remeslami drotárstvom, košikárstvom či rezbárstvom.