Sample Image

V rámci cezhraničného projektu „Múzeum deťom“ sa podarilo vybudovať minipark zábavy a oddychu priamo v areáli Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Miniihrisko žiari pestrými farbami, ktoré zvádzajú predovšetkým tých najmenších k detskej hre. Vďaka zrealizovaným kultúrno-spoločenským podujatiam v rámci projektu zistili už aj deti materských škôl z partnerskej obce Strumień a z Materskej škôlky z Novej Bystrice - Vychylovky ako sa dá zabaviť na novom miniihrisku. Príjemne trávia čas strávený  v skanzene aj rodičia s malými deťmi. V prvom polroku sa zrealizovali v rámci projektu dve podujatia – Deň detí a Maškariáda. Do aktivít projektu bolo zatiaľ zapojených 250 účastníkov. Obe podujatia boli určené nielen pre účastníkov projektu ale voľne prístupné širokej verejnosti. Podujatia vznikli vďaka finančnému príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci – Žilinský samosprávny kraj.

Darina Hnidková
koordinátor projektu

Sample Image