logo_sr_cr

Kysucké múzeum v Čadci začalo v júli 2011 s realizáciou v poradí už tretieho úspešného cezhraničného projektu  v spolupráci s cezhraničným partnerom nesie názov „História spája“.

Hlavným cieľom projektu je cezhraničná integrácia a zintenzívnenie dlhodobých foriem spolupráce v oblasti historického výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva. Vďaka projektu sa tak upevní vzájomná spolupráca v oblasti vedy a výskumu dejín jednotlivých regiónov. Cezhraničným partnerom je opäť partnerské múzeum z Českej republiky – Múzeum Těšínska. Projektovým partnerom projektu je združenie Terra Kisucensis, zástupcovia ktorého iniciovali realizáciu projektu a výskumu oboch cezhraničných partnerov.

Na realizácii vedeckého výskumu sa podieľa šesť odborníkov z oboch strán hranice. Téma výskumu „Šľachta na slovensko-českom pohraničí“ sa bude bližšie spracovávať samostatným odborným výskumom v archívoch a knižniciach v Prahe, Viedni, Opave, Olomouci, Budapešti, Pščine, Poľskom Tešíne ako aj Bratislave a Bytči. Projekt bude ukončený medzinárodnou konferenciou v máji 2012, na ktorej sa budú prezentovať výsledky zrealizovaného projektu. Ďalším z výstupov projektu bude putovná panelová výstava zaznamenávajúce najdôležitejšie materiály a fakty výskumu získané doma aj v zahraničí.

 

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.


2_uvod_do_projektu