logo_sr_cr

Už takmer rok na Kysuciach úspešne prebieha cezhraničný projekt „História spája“, ktorý dnes spoločne realizujú Kysucké múzeum v Čadci, Múzeum Těšínska v Českom Těšíne a Považské múzeum v Žiline.

Ako hlavný cieľ, projekt sleduje podporu a  zintenzívnenie dlhodobej spolupráce v oblasti historického výskumu a prezentácie kultúrneho dedičstva medzi  inštitúciami. Jeho náplň tvorí historický výskum šľachty  na Kysuciach a v blízkych  regiónoch Tešínska  a Považia. Výskumu sa venujú zamestnanci spomínaných inštitúcií počas výjazdov do domácich i zahraničných archívov. Projekt má niekoľko výstupov, jedným z nich je medzinárodná konferencia naplánovaná na polovicu mája tohto roku, kde odznejú prednášky renomovaných slovenských a zahraničných bádateľov - historikov.

V rámci projektu „História spája“ sa  v čase od 5.3. do 9.3.2012 uskutočnil  výjazd do Bratislavy, zameraný na výskum dejín šľachty na Kysuciach, ktorého sa zúčastnil historik Kysuckého múzea v Čadci Mgr. Martin Turóci. Výskum prebiehal v Slovenskom národnom archíve, ktorý je najväčším a najvýznamnejším  slovenským archívom. Uschováva tisícky archívnych dokumentov k dejinám Slovenska a Slovákov. V jeho fondoch nájdeme i množstvo  dokumentov k dejinám Kysúc, medzi ktorými nechýbajú ani dokumenty ku šľachte a šľachtickým rodom spätých s kysuckým regiónom. Staré listiny napríklad podávajú svedectvo o hraničných sporoch, správy o hospodárení šľachty na Kysuciach nájdeme v urbároch, korešpondencia Čadce a ďalších kysuckých obcí so šľachtickým rodom Erdődi, pochádzajúca  z 18. storočia, vypovedá o každodennom  živote ľudí danej doby. Počas bádateľskej návštevy archívu sa podarilo preštudovať niekoľko desiatok, z historického hľadiska, cenných listín. Kópie viacerých z nich  poputujú do Kysuckého múzea, kde budú slúžiť ako podklad pre ďalší výskum. Aj vďaka projektu „História spája“ sa obzor poznania kysuckých dejín  rozrastá o ďalšie nové informácie a poznatky. Verme, že takýchto užitočných projektov sa  v budúcnosti podarí zrealizovať ešte niekoľko.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.

Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.

Mgr. Martin Turóci