Sample Image
evid.č.: SK/FMP/06/003
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR)

Začiatok projektu: 4/2012
Ukončenie projektu: 12/2012
Celkové náklady projektu: 19.021,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 16167,85 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1902,10 € (10 %)
Vlastné zdroje: 951,05 € (5 %)

Popis projektu:

Hlavný cieľ:
Cezhraničná integrácia a zintenzívnenie dlhodobých foriem spolupráce v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva.

Špecifické ciele:
• Zachovávať a obnovovať kultúrne tradície regiónu,  kultúrne dedičstvo a tradičnú ľudovú kultúru prostredníctvom realizácie kultúrno-spoločenských podujatí.
• Vytvorenie trvalého partnerstva medzi cezhraničnými partnermi a ich pracovníkmi prostredníctvom aktívnej spolupráce na realizácii mikroprojektu.
• Zvýšenie motivácie folklórnych súborov, skupín a jednotlivcov,  ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný región v uchovávaní a sprístupňovaní dedičstva ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, propagácia a popularizácia ich práce u širokej verejnosti prostredníctvom propagačný materiálov a dvd nosičov.

Cieľové skupiny:
• návštevníci expozícií múzeí, široká verejnosť 
• pracovníci múzeí

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít:
I. Organizačné a materiálne zabezpečenie podujatí
II. Propagácia a publicita
III. Realizácia pracovných stretnutí s cezhraničným partnerom
IV. Realizíácia kultúrnych podujatí na rozvoj tradícií
IV. 1. Máj, máj, máj zelený...
IV. 2. Svadba - Ide svadba z hory, odkrývajme stoly...
IV. 3. Na salaši...
IV. 4. Dožinky...
IV. 5. Jeseň na dedine...
IV. 6. Regrúti, regrúti, už je Vám čas ...

 

Kontaktná osoba pre projekt:
Ingrid Ticháková
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01

tel. 041/4321 386 kl. 21
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 


„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“