logo_sr_cr

vadicov_2
- odchod regrútov na vojnu v podaní FS Vajčovci  z Horného Vadičova

- opäť hosť z Českej republiky, DFS Vonička z Havířova

 

 
 


    Čas plynie ako voda. Je tomu len niekoľko rokov, („ vyše dvadsať“) kedy sa nejedna matka musela na dva roky rozlúčiť so svojím synom, ktorý odchádzal na povinnú základnú vojenskú službu. Dlhé dva roky a v minulosti aj viac rokov odlúčenia sa od rodiny od blízkych, kamarátov a hlavne milej, boli pre týchto mládencov nekonečne dlhé. Prvý október bol pre mládencov, ktorí dosiahli osemnásty rok dňom odchodu na vojnu. Železničné stanice sa zaplnili regrútmi, ktorí boli na kabátoch, košeliach, svetroch označení trojfarebnou stužkou - trikolórou. Na nástupištiach sa ozývali spevy sprevádzané harmonikou. Plačúce matky, dievčatá, kamaráti, frajerky a príbuzní odprevádzali chlapcov - regrútov na základný vojenský výcvik do kasárni rôznych kútov nielen Slovenskej, ale vtedy a Českej republiky. Počas tých dvoch rokoch mali možnosť návštevy svojej rodiny formou  vojenskej dovolenky, alebo na pár dní na takzvaný „opušták“. Nedaj Boh, aby sa do kasárni nevrátili na čas, ktorý im bol určený. Boli za to potrestaní a to basou - väzením. Dni, ktoré tam strávili si museli  nadsluhovať – predlžila sa im základná vojenská služba a  tak sa vrátili domov neskôr. Čo si myslíte, malo to nejaký význam? Veľa ľudí hovorí „ÁNO“ vraj sa naučili  samostatnosti, poslušnosti, zdvorilosti, úcty k starším a veľa užitočných činnosti pre svoj život. Väčšinou vojakov sa  po návrate zo základnej vojenskej služby oženili, niektorí aj  počas nej.

    Podujatie „Regrúti, regrúti už Vám je čas...“ bude realizované vďaka mikroprojektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom a je posledným programom tohto projektu. Stanica Skanzen Historickej lesnej úvraťovej železnice Nová Bystrica - Vychylovka sa zaplní dňa 7. októbra 2012 o 13.00 hod. REGRÚTMI.  Hudbou, spevom, tancom, zvykmi a tradíciami viažucimi sa k odchodu mládencov na vojnu sa nám vo  svojom programe predstavia Folklórna skupina Vajčovci z Horného Vadičova a Detský folklórny súbor Vonička z Haviřova z Českej republiky. O 14.00 hod. bude kultúrny program pokračovať na pódiu pri objekte Krčma z Korne. V prípade nepriaznivého počasia si môžu návštevníci celý program pozrieť priamo v novootvorenom objekte Stanička v Múzeu kysuckej dediny Nová Bystrica – Vychylovka. Kysucké múzeum v Čadci a jeho zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj, srdečne pozýva na uvedené podujatie všetkých, ktorí si chcú spríjemniť sviatočný deň návštevou prírody, národnej kultúrnej pamiatky a oživiť si spomienky  na minulosť.

 

Darina Hnidková

 

vadicov_1