logo_sr_cr
maj- Otvorenie brán skanzenu a železnice

- Slávnostné zakúrenie v parnej lokomotíve

- Stavanie mája

- Svätá omša

- Kuchyňa starých materí

 

  


„Stavanie mája je zvyk a tradícia viažuca sa k prvému máju spojená s hudbou spevom a tancom. Tento zvyk je na Kysuciach uchovávaný dodnes na základe starobylej tradície, podľa ktorej máje – z kôry olúpané smreky s ozdobeným stromčekom - stávali mládenci dievčatám posledného apríla vždy v noci a potom spievali pieseň, ktorou dievča zobúdzali:

„Stavaj dievča hore, staviame Ti máje. Ak hore nevstaneš mája nedostaneš.“

 Každá dievka mala pripravené krepové farebné stužky, alebo papieriky, ktorými stromček ozdobila. Pri stávaní mája mládenci hrali na heligónke spievali a tancovali. Máj nestavali iba tým dievkam, ktoré sa previnili, alebo na zábave odmietli tancovať a chlapci im dali „vyhrať marš“.

 

     Ak si chcete vychutnať prebúdzanie sa prírody zo zimného spánku, príďte do Múzea kysuckej dediny Nová Bystrica – Vychylovka, ktoré po zimnej prestávke opäť začína slúžiť verejnosti. Dňa 6. mája 2012 sa po polročnej prestávke opäť otvoria brány týchto expozícií Kysuckého múzea. Návštevníci, ktorí zavítajú na otvorenie sezóny Múzea kysuckej dediny a Historickej lesnej úvraťovej železnice, čaká bohatý kultúrny program: