logo_sr_cr

                                         FOND MIKROPROJEKTOV

Názov projektu: Spoločné potulky po expozíciách
Evid.č.: SK/FMP/18/021
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR)

Čas realizácie
Začiatok projektu: 4/2015
Ukončenie projektu: 6/2015

Rozpočet projektu
Celkové náklady projektu: 9.136,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 7.765,60 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 913,60 € (10 %)
Vlastné zdroje: 456,80 € (5 %)

Popis projektu:

Hlavný cieľ:

Podpora rozvoja domáceho i cezhraničného cestovného ruchu  prostredníctvom cielenej propagácie expozícii múzeí ako destinácií cestovného ruchu v prihraničnom regióne. 

 

Špecifické ciele:
• Zabezpečenie profesionálnej propagácie expozície a aktivít múzeí prostredníctvom propagačných materiálov zabezpečujúcich prezentáciu najdôležitejších atraktivít cezhraničných regiónov.

• Ponúknuť a poskytnúť všetky dostupné informácie potencionálnych návštevníkom regiónov prostredníctvom prezentácie uceleného obrazu o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu.

• Nadviazať bližšiu spoluprácu partnerov projektu ďalším prepojovaním aktivít cezhraničných  múzeí.

Cieľové skupiny:
• návštevníci expozícií múzeí, laická aj odborná verejnosť
• vzdelávacie inštitúcie, študujúca mládež, pedagógovia
• záujemcovia o históriu, široká kultúrna obec
• kultúrne inštitúcie - Kysucké múzeum v Čadci, Muzeum Těšínska
• obce, mestá prihraničných regiónov - Žilinský a Moravskoslezský kraj

 

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít:
- administratívne riadenie projektu
- vydanie propagačných materiálov
- publicita a propagácia projektu
- pracovné stretnutia s partnerom

Kontaktná osoba pre projekt:
Mgr. Michaela Jozeková
koordinátor projektu


Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca

tel. 041/43 21 386 kl. 11
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“