Sample Image
evid.č.: SK/FMP/01/011
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR), Gotic příspěvková organizace (ČR)

Začiatok projektu: 2/2010
Ukončenie projektu: 12/2010
Celkové náklady projektu: 15.153,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 12.880,05 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1.515,30 € (10 %)
Vlastné zdroje: 757,65 € (5 %)

Popis projektu:


Hlavným cieľom projektu je uchovávať a sprístupňovať dedičstvo ľudovej kultúry hudobnej a jazykovej, tradičných obradov a zvykov s dôrazom na pôvodnosť folklórneho prejavu súborov, ktoré zastupujú česko-slovenský pohraničný región ako aj podporiť tradičnú remeselnú tvorbu ako súčasť spoločného kultúrneho dedičstva a tvorivo ju popularizovať najmä medzi najmladšou generáciou prostredníctvom skvalitnenia propagácie expozícií múzeí.

Špecifické ciele:
• Budovať kontakty a rozvíjať nepretržitú spoluprácu medzi partnerskými inštitúciami hraničného regiónu a zlepšiť komunikáciu a informovanosť medzi partnermi.
• Rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry  - propagovať a popularizovať prácu folklórnych súborov, priblížiť širokej verejnosti a tým prispieť k oživeniu tradičnej ľudovej kultúry a k obohateniu kultúrno-spoločenského života.
• Zachovávať a obnovovať kultúrne tradície regiónu,  kultúrne dedičstvo a identitu regiónu, tradičnú ľudovú kultúru a remeslá.
• Ponúknuť a poskytnúť všetky dostupné informácie návštevníkom ucelený obraz o kultúrnych, historických a prírodných zaujímavostiach pohraničného regiónu podporou propagácie a prezentácie expozícií múzeí
• Skvalitniť služby – lepšie informovať a dávať možnosti trávenia voľného času a prilákať viac zahraničných návštevníkov z ČR.

Cieľové skupiny:
• rodiny v produktívnom veku s deťmi z okolitých miest a regiónov, ktoré prichádzajú na rekreáciu do regiónu
• študenti- mladí ľudia vo veku 10 – 25 rokov, deti a mládež
• seniori - ľudía v dôchodkovom veku
• pracovníci Kysuckého múzea v Čadci, Múzea Tešínska a Gotic(ku) příspěvkové organizace
• miestne a regionálne orgány a kultúrne organizácie

Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít:
1.  Implementácia projektu:
1.1 administratívne riadenie projektu
1.2 pracovné stretnutia s partnerom
1.3 materiálne, technické a organizačné zabezpečenie podujatí
1.4 vydanie propagačných materiálov
1.5 publicita projektu

2. Realizácia podujatí:
„Po stopách gastronómie“ 16.5.2010 – Múzeum kysuckej dediny
– tradičná ľudová kuchyňa regiónu Kysuce a Tešínska, ukážky a ochutnávky jedál

„Pozdrav od susedov“ 11.7.2010 – Múzeum kysuckej dediny
– folklórny kultúrny program

„Návrat k  remeslám starých otcov a materí“ 5.9.2010 – Múzeum kysuckej dediny
– ukážky tradičných remesiel regiónu Kysuce a Tešínska

 „Tvorivé dielne remesiel“ 1.12., 3.12., 6.12., 8.12., 10.12., 13.12., 15.12., 17.12.2010 – Kysucké múzeum v Čadci
– vzdelávacie a prezentačné aktivity

„Zvony, zvonky, zvončeky“ 26.11.2010-31.12.2010 – Kysucké múzeum v Čadci
– detská výtvarná súťaž v tvorbe zvoncov remeselnou tvorbou

Aktivity sa budú realizovať v Kysuckého múzea v Čadci a jeho expozícii Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke

Kontaktná osoba pre projekt:
Ing. Michaela Perďochová
koordinátor projektu
Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01

tel. 041/4327109
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 


„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom“