logo_sr_cr

 

evid.č.: SK/FMP/15/013
Žiadateľ: Kysucké múzeum v Čadci
Projektoví partneri: Kysucké múzeum v Čadci (SR), Múzeum Tešínska (ČR)

 

Začiatok projektu: 5/2014
Ukončenie projektu: 10/2014


Celkové náklady projektu: 11.760,00 €
Spolufinancovanie:
Európsky fond regionálneho rozvoja: 9.996,00 € (85 %)
Národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 1.176,00 € (10 %)
Vlastné zdroje: 588,00 € (5 %)

 

Popis projektu:

Hlavný cieľ:

Atraktívnou formou prezentovať spoločnú históriu oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojrázu.

 

Špecifické ciele:
• Oboznámenie verejnosti so spoločným historickým dedičstvom prihraničných regiónov Kysúc a Těšínska prostredníctvom publikácie Regionálny dejepis Kysúc a Těšínska.

• Zvýšenie povedomia verejnosti o archeologických lokalitách na oboch stranách hranice a popularizácia archeologických výskumov prostredníctvom publikácie Odkaz predkov - archeológia Kysúc a Těšínska.

• Rozvíjanie spolupráce v oblasti prezentácie života a kultúry Slovenského a Českého národa  -  prostredníctvom realizácie konferencie ako etnografického podujatia a následné vydanie Zborníka, ktorý bude výstupom z tohto podujatia. 
• Rozvíjať spoluprácu s cezhraničným partnerom, podieľať sa spoločne na implementácii projektu - utužovanie cezhraničného partnerstva (spoločné partnerské stretnutia pri realizácií projektu).

 

Cieľové skupiny:
• návštevníci expozícií múzeí, laická aj odborná verejnosť
• vzdelávacie inštitúcie, študujúca mládež, pedagógovia, záujemcovia o históriu, široká kultúrna obec
• kultúrne inštitúcie - Kysucké múzeum v Čadci, Muzeum Těšínska
• obce, mestá prihraničných regiónov - Žilinský a Moravskoslezský kraj 


Partneri projektu sa budú spoločne podieľať na realizácii nasledujúcich aktivít:
- organizačné zabezpečenie projektu
- stretnutia s partnerom
- publicita a propagácia projektu
- konferencia
- vydanie Zborníka

Kontaktná osoba pre projekt:
Mgr. Michaela Jozeková
koordinátor projektu


Kysucké múzeum v Čadci
Moyzesova 50
022 01 Čadca

tel. 041/43 21 386 kl. 11
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


„Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.“