logo_sr_cr

Kysucké múzeum v Čadci končí s realizáciou, možno povedať úspešného, už šiesteho cezhraničného projektu pod názvom Stáročia susedmi: spoločná história Kysúc
a Těšínska.

Projekt sa realizoval od mája do októbra 2014 v spolupráci s dlhoročným cezhraničným partnerom – Múzeom Těšínska. V rámci tohto projektu sa realizátori zaoberali históriou oboch cezhraničných regiónov. Vďaka projektu sa atraktívnou formou prezentovala spoločná história oboch susediacich regiónov so zvýraznením ich svojráznosti. 23. septembra 2014 sa konala medzinárodná etnografická konferencia, na ktorej prezentovali svoje príspevky súvisiace s históriou regiónu siedmi zástupcovia slovenského partnera a piati zástupcovia českého. Výstupom z konferencie bude vydanie zborníka príspevkov, kde sa čitatelia, ktorí neboli na konferencii prítomní, môžu zoznámiť s obsahom odprednášaným na konferencii. V rámci projektu boli vydané ešte dve ďalšie publikácie, z toho na jednej z nich sa autorsky podieľali obaja štatutárni zástupcovia cezhraničných partnerov – za Kysucké múzeum Miloš Jesenský a za Múzeum Těšínska Zbyšek Ondřeka.

Aj keď sa realizácia projektu blíži ku koncu partneri budú spolu aj naďalej komunikovať a spolupracovať, pričom už dnes je známe niekoľko spoločných tém, ktoré môžu byť v budúcnosti predmetom  implementácie ďalších projektov oboch cezhraničných partnerov.


Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní sa podieľa zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci - Žilinský samosprávny kraj.