1 thumb_2Už od roku 2010 spolupracuje Kysucké múzeum v Čadci s cezhraničným partnerom – Múzeum Těšínska. Za ten čas sa im podarilo spoločne zrealizovať  5 cezhraničných projektov. V októbri 2013 sa skončila realizácia v poradí piateho projektu s názvom „Turistický informačný systém Kysuckého múzea“.

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšenie informovanosti návštevníkov vytvorením jednotného turisticko-informačného systému. Turisti, prechádzajúci naším regiónom majú teraz dostupné  informácie, o expozíciách Kysuckého múzea ako aj o expozíciách Múzea Těšínska, obsahujúce ich výstižnú charakteristiku s kontaktnými údajmi a údajmi o mieste ich sídla. Vďaka projektu sa pre návštevníkov zabezpečili prvky drobnej infraštruktúry cestovného ruchu a to informačno-oddychové zariadenia a samoobslužný terminál – infokiosk slúžiaci návštevníkom Skanzenu Vychylovka.

Realizácia projektu tak mohla rozvíjať ďalšiu spoluprácu s cezhraničným partnerom, ktorý sa podieľal aj na zabezpečení informovanosti českých návštevníkoch o našich expozíciách vo svojich priestoroch.  Na záver projektu sa 20.10.2013 zrealizovalo kultúrne podujatie, v rámci ktorého sa prezentovali výsledky cezhraničnej spolupráce oboch partnerov. V kultúrnom programe sa predstavili Folklórny súbor Mionší z Dolní Lomné a Folklórny súbor Dolinka z Novej Bystrice. Spolupráca cezhraničných partnerov sa bude naďalej rozvíjať a už v súčasnosti sa zvažujú námety k realizácií ďalších spoločných projektov.

Tento mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom. Na spolufinancovaní projektu sa podieľa Žilinský samosprávny kraj - zriaďovateľ Kysuckého múzea v Čadci.


3 4 5 6