na skle malovaneKysucké múzeum v Čadci pozýva na tvorivé dielne nazvané "Na skle maľované II.", kde bude možnosť vyskúšať si zručnosť, kreativitu a trpezlivosť pri maľovaní na sklo.

na skle malovane pozvankaKysucké múzeum v Čadci pozýva na tvorivé dielne nazvané "Na skle maľované II.", kde si deti budú môcť vyskúšať svoju zručnosť, kreativitu a trpezlivosť pri maľovaní na sklo.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

V súčasnosti je typická vianočná výzdoba už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Zdobenie vianočných ozdôb a vytváranie vlastných dekorácií si mohli vďaka vlastnej realizácii vyskúšať žiaci špeciálnych škôl v rámci tvorivých dielní pod názvom „Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách“. Na týchto tvorivých dielňach si deti zo špeciálnych škôl a klienti centier sociálnych služieb na základe vlastných návrhov mohli tvoriť výrobky, resp. maľovať vlastné vianočné ozdoby.

zsk_logo  st_znak_s_logom_a_podporou_1  logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci so  špeciálnymi základnými školami a centrami sociálnych služieb v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto realizovalo v rámci projektu "Na skle maľované" dva bloky tvorivých dielní zamerané  edukačné a interaktívne podujatia pre mládež s integráciou znevýhodnených detí.

zsk_logo  st_znak_s_logom_a_podporou_1  logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci na základe záujmu zo strany špeciálnych škôl bude realizovať druhý blok tvorivých dielní v mesiaci september 2017. Svoj záujem na účasť v projekte prejavili ďalšie špeciálne školy - z Čadce, Turzovky ale aj centier sociálnych služieb z Čadce a Kysuckého Nového Mesta. Pripravované tvorivé dielne budú ďalšie edukačné a interaktívne podujatia pre mládež s integráciou znevýhodnených detí.

zsk_logo  st_znak_s_logom_a_podporou_1  logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci už po štvrtýkrát vyhradilo časť vo svojom pláne činnosti na rôzne edukačné a interaktívne podujatia pre mládež s integráciou znevýhodnených detí. Touto aktivitou bude realizácia tvorivých dielní v rámci projektu „Na skle maľované“. Časť tvorivých dielní sa bude realizovať v mesiaci jún 2017 v špeciálnych školách v Turzovke a Kysuckom Novom meste. 

zsk_logo logo fpu02 logo_km_horizontal

Najnovšia publikácia Kysuckého múzea Matej Bel: Turčianska stolica vydaná v rámci edície Zlatý fond Kysuckého múzea, vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, čitateľom prináša nový preklad Vedomostí Turčianskej stolice tvoriacich súčasť komplexnejšieho a rozsiahlejšieho diela Historicko-zemepisné vedomosti o novom Uhorsku od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

Funkčná obnova náhonu na mlyn a pílu z Klubiny

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má v správe štyri vysunuté expozície, medzi ktoré patrí aj Skanzen v Novej Bystrici –Vychylovke.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

- Výmena strešnej krytiny na objekte Mlyn a píla z Klubiny


Kysucké múzeum v Čadci, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má vo svojej správe aj Skanzen vo Vychylovke, kde sa nachádza 34 objektov ľudovej architektúry. Medzi ne patrí aj technická stavba mlyn a píla z obce Klubina, ktorá sa uvádzala do pohybu vodným kolesom.