logo FPU modré        ZSK LOGO ZSK COLOR       KM LOGO nápis vedľa čierne web

Zámerom a cieľom projektu bolo v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke návštevníkom prezentovať dedičstvo valašskej kolonizácie v podobe ovčiarstva, pastierstva a salašníctva v Kysuckej vrchovine prostredníctvom série troch tematických medzinárodných slovensko-poľsko-českých prezentačných podujatí.

st znak s logom a podporou 1ZSK LOGO ZSK COLORlogo KM

Kysucké múzeum v Čadci nedávno vydalo propagačnú brožúru s názvom Z Makova do Budatína. Nová publikácia, ktorá vyšla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zaujímavým a moderným spôsobom mapuje a prezentuje kultúrny a historický potenciál jednotlivých kysuckých obcí a celého regiónu. Zostavovateľom publikácie je historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci, PhD.

logo fpu02ZSK LOGO ZSK COLORlogo KM

Kysucké múzeum v Čadci zrealizovalo dňa 30. augusta v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke jedinečný program s názvom Drotári, drotári, v tom našom chotári, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

visegrad fund logo blue 800px 1    ZSK LOGO ZSK COLOR       logo KM

 

Kysucké múzeum v Čadci sa stalo úspešným žiadateľom v Medzinárodnom vyšehradskom fonde s projektom "Zemepanské mestá - cesta dejinami" ktorého zámerom je poukázať na vývoj, ktorým prechádzali zemepanské (poddanské) mestá v Uhorsku, Poľsku a Česku.

logo FPU   ZSK LOGO ZSK COLOR  logo KM pre web

 

Akvizičná činnosť predstavuje prirodzenú súčasť aktivít každého múzea. V priebehu roka 2019 sa Kysuckému múzeu v Čadci podarilo získať do svojho zbierkového fondu pozoruhodnú zbierku 161 hasičských predmetov. Získané predmety mapujú fenomén vývoja požiarnictva na Kysuciach ako i v ďalších častiach krajiny počas rôznych historických období. Táto rozsiahla akvizícia bola výsledkom dlhodobej snahy Kysuckého múzea rozšíriť dovtedy málo početný zbierkový fond požiarnictva. Predmety boli zakúpené od súkromného zberateľa, zanieteného nadšenca pre dejiny požiarnych zborov a dlhoročného hasiča z povolania slúžiaceho v miestnom Hasičskom a záchrannom zbore v Čadci, pána Jozefa Oravca. Získanie predmetov bolo možné, vďaka prostriedkom pochádzajúcim z Fondu na podporu umenia a 5% účasti Kysuckého múzea na financovaní. Kladnému stanovisku FPU predchádzala dôkladná príprava projektu, ktorej súčasťou bolo vypracovanie samotných podkladov projektu, fotografické zachytenie každého jedného predmetu ako i zvolaná komisia na tvorbu zbierok, ktorá celú akvizíciu odobrila svojím súhlasom. Zisk súboru 161 hasičských predmetov voľne nadväzuje na zapojenie Kysuckého múzea pri vydaní ocenenej publikácie s názvom Dobrovoľní hasiči v Žilinskom kraji vydanej ešte v roku 2015.

logo FPU   ŽSK logo pre web   logo KM pre web

K úspešným akvizíciám z minulého roku 2019, ktoré návštevníci v súčasnosti môžu obdivovať na výstave Keď sme boli deti, patrí akvizícia dobových hračiek od prvej polovice 20. storočia po sedemdesiate – osemdesiate roky v hodnote 2635 eur.

logo FPU         ŽSK logo pre weblogo KM pre web

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, bolo v minulom roku 2019 veľmi úspešné v akvizičnej činnosti aj vďaka projektom z Fondu na podporu umenia. Vďaka financiám z FPU pribudli do múzea nové zaujímavé predmety zo života židovskej komunity – judaiká – v celkovej hodnote 5985 eur.
Fond judaík sa v múzeu začal budovať v roku 2007 a hoci nie je rozsiahly – obsahuje 48 predmetov z náboženského i osobného života židovského obyvateľstva – má obrovskú kultúrnohistorickú a umeleckú hodnotu.

logo fpu02  ZSK LOGO ZSK COLOR    logo km horizontal

 

 

 

 

Kysucké múzeum v Čadci iniciovalo usporiadanie prvého ročníka konferencie Únie múzeí v prírode – odbornej komisie Zväzu múzeí na Slovensku. Cieľom tohto stretnutia, ktoré sa malo prvý raz uskutočniť v jedinečnom prostredí našej vysunutej národopisnej expozície v prírode – v Múzeu kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychylovke, bola odborná diskusia členov Únie múzeí v prírode o stave a budúcnosti slovenských skanzenov.

logo fpu02  ZSK LOGO ZSK COLOR       logo km horizontal

 

 

 

 

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo v roku 2019 úspešný projekt Z chumáča ovčej vlny.