zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci v roku 2018 získalo cez Fond na podporu umenia v rámci podprogramu 5.4.2 Ochrana zbierkových fondov dotáciu vo výške 2 669,00 €.

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal

V rámci podprogramu 5.4.1. Odborné ošetrenie zbierkových fondov sa Kysuckému múzeu v Čadci podarilo vďaka získanej dotácii z Fondu na podporu umenia, ako aj príspevku od zriaďovateľa, Žilinského samosprávneho kraja, podarilo v Skanzene Vychylovka úplne vymeniť dve strechy na objektoch ľudovej architektúry v usadlosti u Hruškuliaka.

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal

 

Okrem úspešnej vydavateľsko-edičnej činnosti sa Kysucké múzeum v Čadci v roku 2018 sústredilo v rámci riešenia projektov aj na prezentáciu archeologického fondu múzea, a to prostredníctvom dvoch realizovaných projektov.

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal

Edíciu Zlatý fond Kysuckého múzea obohatila koncom roku 2018 nová a dlho očakávaná vedecká monografia historika Mariána Liščáka Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci záverom roku 2018 obohatilo vďaka pridelenej dotácii z Fondu na podporu umenia (podprogram 5.2.1) edíciu Zlatý fond Kysuckého múzea o najnovší knižný prírastok, a to monografiu Zemianske rody na Kysuciach od Danky Majerčíkovej.

zsk_logo   logo fpu02   logo_km_horizontal   

Kysucké múzeum v Čadci vďaka Fondu na podporu umenia (podprogram 5.2.1) úspešne zrealizovalo v roku 2018 projekt s názvom Ľudový textil na Kysuciach, v rámci ktorého sa zameralo na prezentáciu vlastného zbierkového fondu, vystaveného na výstave s názvom Ľudový odev na Kysuciach.

zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

Vianočná výzdoba vôkol nás je vždy neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Ako vznikajú také vianočné ozdoby si mohli  vyskúšať žiaci špeciálnych škôl a klienti centier sociálnych služieb  v rámci tvorivých dielní pod názvom „Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách II.“ Po roku si opäť deti a mládež na tvorivých dielňach vyskúšali na základe vlastných návrhov vytvoriť výrobky, resp. namaľovať vlastné vianočné ozdoby.

caro vianocKysucké múzeum v Čadci pozýva na tvorivé dielne nazvané "Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách II.", kde bude možnosť vyskúšať si zručnosť, kreativitu a trpezlivosť pri zdobení vianočných ozdôb.

zsk_logo  st_znak_s_logom_a_podporou_1  logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  po roku opäť zrealizovalo projekt v spolupráci so  špeciálnymi základnými školami a centrami sociálnych služieb. V rámci druhého ročníka projektu „Na skle maľované II.“ sa realizovali dva bloky tvorivých dielní zamerané na edukačné a interaktívne podujatia pre mládež s integráciou znevýhodnených detí.