zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci začína realizovať projekty Ministerstva kultúry SR

  • Funkčná obnova náhonu k objektu  Mlyn a píla z Klubiny
  • Výmena strešnej krytiny na objekte Mlyn a píla z Klubiny

Skanzen Nová Bystrica – Vychylovka sa nachádza v doline Chmúra v Novej Bystrici – Vychylovka. Ľudová architektúra kysuckých dreveníc vytvára pre návštevníkov neopakovateľnú scenériu. S výstavbou kysuckého skanzenu sa začalo v roku 1974. Do  skanzenu bol premiestnený aj mlyn a píla z obce Klubina. Technické zariadenie mlyna a píly  sa uvádzalo do pohybu vodným kolesom. Voda k mlynu bola privádzaná vodným náhonom z miestneho potoka. Vplyvom zlých klimatických podmienok, záplav sa časom znehodnotil vodný náhon na mlyn a pílu. Poškodený stav vodného náhonu zanecháva u návštevníkov zlý dojem a dochádza k poškodeniu vodného kolesa a stavby samotnej. V roku 2009 bolo vymenené vodné koleso a v roku 2014 sa opravila aj technická časť mlyna v prízemí. Tým, že Kysucké múzeum v Čadci opäť podalo žiadosť o finančnú pomoc na Ministerstvo kultúry formou projektu na opravu vodného náhonu, ktorý bol  podporený sa začne  oprava náhonu realizovať  už v mesiaci júl 2015. Opravou vodného náhonu budeme môcť opäť plne prezentovať toto technické zariadenie a nebude dochádzať k znehodnocovaniu vodného kolesa a stavby samotnej. Sprevádzkovaním tejto technickej stavby sa určite zvýši záujem o ľudové technické staviteľstvo, tým stupne aj návštevnosť a zároveň  to bude dôstojná prezentácia ľudovej technickej architektúry, ktorá patrí medzi skvosty Skanzenu Nová Bystrica – Vychylovka.Nakoľko poveternostné podmienky na Kysuciach sú nevyspytateľné a tým najviac trpia strechy domov. Tak je tomu aj v Skanzene Nová Bystrica – Vychylovka, ktorý je posiaty príbytkami, hospodárskymi a technickými pamiatkami ľudovej architektúry Kysúc. Uvedené stavby sú pokryté šindľami, ktoré  po určitej dobe strácajú svoj účel. Poškodené strechy  sú ďalším negatívnym javom, ktorý ničí a znehodnocuje zbierkové predmety nachádzajúce sa priamo v objektoch a zároveň pohľad na znehodnotené strechy zanecháva u návštevníkov zlý  estetický dojem. Tým, že bol podporený i druhý projekt Ministerstvom kultúry, sa začne s opravou strešnej krytiny práve na objekte Mlyn a píla z Klubiny, ktorý ako sme už spomenuli, patrí medzi skvosty technickej ľudovej architektúry v Skanzene Nová Bystrica- Vychylovka. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky budeme môcť tento technický objekt prezentovať ďalším generáciám a dôstojne prezentovať spôsob života a ľudovej architektúry kysuckého ľudu širokej verejnosti nielen z nášho regiónu, Slovenska, ale aj zo zahraničia. Prostredníctvom realizácie obidvoch projektov zároveň prispejeme k naplneniu cieľa podľa Stratégie rozvoja múzeí a galérií v Slovenskej republike do roku 2018. Obidva projekty budú zrealizované do 30. septembra 2015.

"S finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja."
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky."