zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

Funkčná obnova náhonu na mlyn a pílu z Klubiny

Kysucké múzeum v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, má v správe štyri vysunuté expozície, medzi ktoré patrí aj Skanzen v Novej Bystrici –Vychylovke.

V ideovom zámere výstavby  expozície Skanzen Vychylovka sa v minulosti počítalo aj s výstavbou zariadení na vodný pohon – (mlyn, píla, valcha), ktoré mali návštevníkov informovať o vodných zariadeniach na Kysuciach. V súčasnosti môžu návštevníci vidieť objekt Raganovho mlyna z Harvelky a mlyn a pílu z Klubiny .

Mlyn a píla z Klubiny patrí k objektom vybudovaním v záverečnej fáze vývoja vodných zariadení.

Stavebný charakter mlyna ovplyvnil pôvodný majiteľ - drotár a vysťahovalec, ktorý mal možnosť na svojich cestách zoznámiť sa so stavbami technického charakteru, najmä v nemeckom prostredí. Jedná sa o stavbu hrázdenej konštrukcie.

V snahe čo najlepšie priblížiť návštevníkom túto technickú stavbu, Kysucké múzeum už v minulosti pristúpilo k opravám na tejto technickej stavbe. V roku 2009 bolo vymenené vodné koleso, v októbri 2014 sa opravila strojová časť mlyna a tohto roku sme zrealizovali dva projekty za podpory Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja – výmena strešnej krytiny a obnova náhonu na mlyn a pílu z Klubiny.