zsk_logo logo fpu02 logo_km_horizontal

Najnovšia publikácia Kysuckého múzea Matej Bel: Turčianska stolica vydaná v rámci edície Zlatý fond Kysuckého múzea, vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia, čitateľom prináša nový preklad Vedomostí Turčianskej stolice tvoriacich súčasť komplexnejšieho a rozsiahlejšieho diela Historicko-zemepisné vedomosti o novom Uhorsku od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela.

Kniha prezentuje cenné poznatky z histórie, etnológie, environmentálnej histórie a ďalších oblastí vzťahujúcich sa k jednému z tradičných historických regiónov Žilinského kraja – Turcu. Publikácia zároveň reprezentuje v poradí štvrté vydanie prekladu časti vyššie uvedeného diela,  ktoré  Kysucké múzeum, v rámci novej bilingválnej koncepcie, sprístupňuje čitateľskej verejnosti od roku 2013. 

Podobne ako pri predchádzajúcich vydaniach i v tejto edícii publikáciu tvoria dve  časti. Prvú predstavuje originálny latinský text Vedomostí Turčianskej stolice. Druhou časťou knihy je slovenský preklad latinského textu. Obidve súčasti spracovala klasická filologička doc. Mgr. Erika Juríková, PhD, pôsobiaca na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Publikáciu do výslednej podoby zostavili − historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci a docentka Erika Juríková.  

 

                 „Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia“