zsk_logo  st_znak_s_logom_a_podporou_1  logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci už po štvrtýkrát vyhradilo časť vo svojom pláne činnosti na rôzne edukačné a interaktívne podujatia pre mládež s integráciou znevýhodnených detí. Touto aktivitou bude realizácia tvorivých dielní v rámci projektu „Na skle maľované“. Časť tvorivých dielní sa bude realizovať v mesiaci jún 2017 v špeciálnych školách v Turzovke a Kysuckom Novom meste. 

Už z názvu projektu vyplýva, že deti a študenti sa na pôde svojich škôl budú venovať maľovaniu vlastných návrhov a motívov na sklo. Na tvorivé dielne budú dozerať odborní pedagógovia a vychovávatelia jednotlivých škôl. Zámerom tohto projektu je príprava a realizácia kultúrnej aktivity pre deti so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené deti.

Týmto spôsobom sa opäť bude venovať pozornosť marginalizovaným skupinám – deťom a mládeži s hendikepom  s prihliadnutím na ich individuálne schopnosti. Prostredníctvom projektu chceme poskytnúť možnosť spoznať remeslo a zároveň ho individuálnym prístupom  rozvíjať.

Druhý blok tvorivých dielní sa bude realizovať na jeseň v mesiacoch september – november 2017. V prípade záujmu zo strany ďalších špeciálnych škôl, detských domovov alebo centier sociálnych služieb sa môžu pedagógovia obrátiť na pracovníkov Kysuckého múzea a dohodnúť si termín realizácie tvorivých dielní v rámci druhého bloku.

Aktivity projektu budú zrealizované vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spolufinancovaniu Žilinského samosprávneho kraja.