zsk_logo  st_znak_s_logom_a_podporou_1  logo_km_horizontal

Kysucké múzeum v Čadci na základe záujmu zo strany špeciálnych škôl bude realizovať druhý blok tvorivých dielní v mesiaci september 2017. Svoj záujem na účasť v projekte prejavili ďalšie špeciálne školy - z Čadce, Turzovky ale aj centier sociálnych služieb z Čadce a Kysuckého Nového Mesta. Pripravované tvorivé dielne budú ďalšie edukačné a interaktívne podujatia pre mládež s integráciou znevýhodnených detí.

Ďalšie deti, študenti a klienti centier sociálnych služieb sa budú venovať maľovaniu vlastných návrhov a motívov na sklo. Na tvorivé dielne budú opäť dozerať odborní pedagógovia a vychovávatelia jednotlivých škôl. Zámerom tohto projektu je príprava a realizácia kultúrnej aktivity pre deti so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnené deti.

Týmto spôsobom sa opäť bude venovať pozornosť marginalizovaným skupinám – deťom a mládeži s hendikepom  s prihliadnutím na ich individuálne schopnosti. Prostredníctvom projektu chceme poskytnúť možnosť spoznať remeslo a zároveň ho individuálnym prístupom  rozvíjať.

Aktivity projektu budú zrealizované vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a spolufinancovaniu Žilinského samosprávneho kraja.