zsk_logost_znak_s_logom_a_podporou_1logo_km_horizontal

V súčasnosti je typická vianočná výzdoba už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc. Zdobenie vianočných ozdôb a vytváranie vlastných dekorácií si mohli vďaka vlastnej realizácii vyskúšať žiaci špeciálnych škôl v rámci tvorivých dielní pod názvom „Čaro Vianoc vo vianočných ozdobách“. Na týchto tvorivých dielňach si deti zo špeciálnych škôl a klienti centier sociálnych služieb na základe vlastných návrhov mohli tvoriť výrobky, resp. maľovať vlastné vianočné ozdoby.

Ich inšpirácie a kreativita ako urobiť svoje Vianoce ešte zaujímavejšie, im umožnili použiť pestrú paletu rôznych nápadov pri vytváraní vlastných vianočných ozdôb, ktorými si následne mohli ozdobiť vianočný stromček v škole alebo u seba doma. Lektorovanie na tvorivých dielňach bolo zabezpečené kvalifikovanou lektorkou, ktorá sa dlhodobo venuje práci zdobenia vianočných ozdôb, s ktorou múzeum spolupracuje na podobných  projektoch už niekoľko rokov. Na tvorivé dielne odborne dozerali pedagógovia a vychovávatelia z jednotlivých špeciálnych škôl, ktoré sa do projektu zapojili.

"S finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja."
"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky."