Zborníky

Zborník Kysuckého múzea je jediným vedecko – odborným časopisom vychádzajúcim na Kysuciach. Prezentuje štúdie, články a materiály z oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré sú odrazom vedecko-výskumnej činnosti v regióne. Okrem odborných pracovníkov múzea prispievajú doň aj externí spolupracovníci. Nadväzuje na sedem ročníkov zborníka Správy a informácie Kysuckého múzea, vychádzajúce od roku 1977 a jedno číslo Zborníka Kysuckého múzea, ktoré vyšlo v roku 1989. Zborník Kysuckého múzea začal opäť vychádzať v roku 2004. 

Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 11/2008

 Z obsahu:
Spoločenské vedy
Etnografia

Kontrik, A.: Zvyky pri vojenskom odvode a rukovaní na Kysuciach v 1 polovici 20. storočia.

Markech, P.: Narodenie dieťaťa na Kysuciach od začiatku 20. storočia.

Priečko, M.: prejavy spoločenskej emancipácie v dolnokysuckých odľahlých sídlach.

Šusteková, I.: Pašovanie ako špecifické doplnkové zametnanie na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia.

História
Hudecová, A.: Mestská kniha Čadce - neznámy archívny dokument.

Lacko, R.: Mlyny a píly v Turzovke v najstaršom období.

Velička, D.: Kysuce v Belových Notíciách.

Paráčová, A.: Spory Sliezska a Uhorska o štátnu hranicu na Kysuciach do konca 18. storočia.

Žilinčík, I. Obsadenie časti Kysúc Poľskom v novembri 1938 ako vyvrcholenie poľských územných nárokov v  medzivojnovom období 20. storočia.

 
 

Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 12/2009

Sample Image

Z obsahu:
Spoločenské vedy

Archeológia
Majerčíková, D.: Lužická kultúra na Kysuciach.
Etnografia
Kontrik, A.: Dokumenty drotárov z Kysúc potrebné na vykonávanie drotárstva v medzivojnovom období.
 
Kontrik, A.: Chov hospodárskych zvierat na horných Kysuciach.
 
Markech, P.: Stále vykurovacie zariadenia ich vývoj a vplyv na zmeny interiéru v kysuckých chalupách.
 
Markech, P.: Skanzen pre 21. storočie.
 
História
Jablonický, V.: Pola Negri: e/migrujúci otcovia a dcéry a ich mýty.
 
Jesenský, M.: Alchymistický rukopis Ondreja Smoczkého.
 
Matula, P.: Zabratie severných Kysúc Poľskom v roku 1938 a ich navrátenie Slovensku v roku 1939.
 
Špánik, J.: Rekonštrukcia historickej lesnej úvraťovej železnice – úsek: km 3,600 – 7,657 (sedlo Beskyd).
 
Turóci, M.: Priebeh a sociálne dôsledky Veľkej hospodárskej krízy v okrese Čadca.
 
Turóci, M: Dejiny poľnohospodárstva vo vybraných obciach horných Kysúc.
 
Turóci, M: Vykurovacie telesá vo valašských kolibách.
 
Jazykoveda
Ramšáková, A.: Hláskoslovie goralských nárečí v obci Čierne, Oščadnica, Skalité.


Cena: 7,00 EUR

 

Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 13/2010

zbornik_km_13_2010Spoločenské vedy

Archeológia:

MAJERČÍKOVÁ, Danka: Lužické pohrebisko v Hornom Vadičove.

Etnografia:
KONTRIK, Alojz: Odev drotárov z Kysúc (od polovice 19. storočia do 30. rokov 20. Storočia).

KONTRIK, Alojz: Výrobky drotárov z Kysúc (19. storočie – medzivojnové obdobie).

MARKECH, Pavol: V tieni Rakovských mohykánov.

ŠUSTEKOVÁ, Ivana: Vybrané aspekty adaptácie migrantov z Kysúc v Radošinskej doline v 2. polovici 20. storočia. História:

JESENSKÝ, Miloš: Wehrmacht a jednotky SS na Kysuciach.

MATULA, Pavol: Cirkevná správa na Poľskom zabraných územiach Kysúc v rokoch 1938 – 1939.

TURÓCI, Martin: Komunistická strana Československa v okrese Čadca v rokoch 1923 – 1938.

Dejiny vedy a techniky:

HALLOŇ, Ľudovít: Spolupráca Slovenska s regiónom Ostravska v hutníctve a strojárstve po roku 1945.

FALISOVÁ, Anna – MOROVICSOVÁ, Eva: Opatrenia zamerané na likvidáciu trachómu na Slovensku.

JESENSKÝ, Miloš: Alchymistické dielo Mikuláša Oláha?

SABOL, Miroslav: Elektrifikácia severozápadného Slovenska v prvej polovici 20. storočia.

TURÓCI, Martin: Eugene Andrew Cernan a jeho vesmírne misie.

ŽILINČÍK, Ivan: Lesná železnica Ilava – Zliechov – Gápel.

Ochrana kultúrneho dedičstva:

MUNDIER, Jozef – PODOLÁKOVÁ, Ľubica: Neskorogotická Madona s dieťaťom z Krásna nad Kysucou.

SOBČÁK, Jozef: Výstavba multifunkčného objektu vstupného terminálu – stanice Skanzen Vychylovka.

Študentské práce:

GIERTLOVÁ, Zuzana: Komparácia vzťahu k domácim zvieratám v obci Turzovka.

HABĽÁKOVÁ, Mária: Mýtus 1. ČSR v hospodárskej a sociálnej oblasti so zreteľom na Kysuce.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.

 

Kysuce v XX. storočí. The Kysuce in the 20th centrury. 2012

kysuce_v_xx.storociZ obsahu:

MATULA, Pavol: Severné Kysuce pod poľskou správou 1938 – 1939.

JESENSKÝ, Miloš – TURÓCI, Martin: Kysuce v období Slovenského štátu.

SABOL, Miroslav: Nosný priemysel na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia.

HALLON, Ľudovít: Vojnové škody na severozápadnom Slovensku 1944 – 1945.

KRÁLIKOVÁ, Blanka: Rudolf Matter a jeho vklad do kysuckej histroriografie.

LIŠČÁK, Marián: Vysťahovalectvo do USA z oblasti východných Kysúc v období prvej štvrtiny 20. storočia.

MARKECH, Pavol: Tradičné bývanie na Kysuciach v prvej polovici 20. storočia a jeho kontexty s minulosťou.

KUBICA, Peter: Kysucká literatúra v 20. storočí.

KLIEŠTIKOVÁ, Jana: Ján Haranta v kontexte kysuckej literatúry 20. storočia.

KONTRIK, Alojz: Sociálna situácia drotárov z Kysúc v medzivojnovom období.


Cena:7,00 EUR

 

Zborník Kysuckého múzea v Čadci - 15/2013
zbornik_km_c.15rok_2013Z obsahu:

Archeológia

MAJERČÍKOVÁ, Danka – SAMUEL, Marián – FURMAN, Martin: Zaniknutý stredoveký kostol v Radoli – Koscelisku.

História a etnografia

BUCHTA, Adam.: Balašovci a Kysuce do roku 1323.

MARKECH, Pavol: Príspevok k histórii a etnografii Horného Považia so zreteľom na obec Svederník.

PARÁČOVÁ, Andrea: Suňogovci a Kysucké Nové Mesto (urbáre, kontrakty, privilégiá).

TURÓCI, Martin: Znaky a erby kysuckých miest a obcí I. (okres Čadca).

SOBOLA, Marek: Obce farnosti Veľká Divina a ich symbolika (1. pol. 18. – 2. pol. 19. storočia).

KONTRIK, Alojz: Kysučania v 71. pešom pluku počas 1. svetovej vojny.

KOTVASOVÁ, Helena: Kováčske remeslo v Bystrickej doline po roku 1920.

Dejiny vedy a techniky

JESENSKÝ, Miloš: Geber (Latinus) v zbierkach Oravského múzea.

PAUKOVÁ, Veronika: Vybrané aspekty železničnej dopravy na Kysuciach vo svetle pamätných kníh z medzivojnového obdobia.

Ochrana zbierkového fondu

JURIŠ, Peter: Horizontálne kováčske mechy datované 1827.

Personálie

PAUKOVÁ, Veronika: 100. výročie narodenia Viliama Galvánka.


Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.

 

Zborník Kysuckého múzea v Čadci 16/2014

zbornik_kysuckeho_muzea_c.16_z_roku_2014Z obsahu:

Environmentálna história

HRONČEK, P.: Historická krajina a environmentálne dejiny krajiny.

HRONČEK, P.: Možnosti využitia interdisciplinárnych výskumných metód v histórii, pri výskume historickej krajiny a historických krajinných prvkov.

MAJERČÍKOVÁ, D.: Archeobotanické nálezy z archeologických lokalít na Kysuciach.

PARÁČOVÁ, A.: Valašské a kopaničiarske osídľovanie Kysúc a jeho vplyv na krajinu v 16. až 18. storočí.

JESENSKÝ, M.: Zemetrasenia a povodne v dejinách Horného Považia a okolia.

TURÓCI, M.: Kysuca a jej premeny. Transformácia vodného toku.

PAUKOVÁ, V.: Povodne v roku 1925 a ich dôsledky na Kysuciach.

KRŮL, M.: Vojensko-strategický význam Jablunkovského průsmyku a jeho vlyv na utváření kulturní krajiny.

ONDŘEKA, Z.: Změny v krajine při výstavbě Košicko-Bohumínské dráhy.

GLOMBOVÁ, J.: Rozvoj silniční infrastruktury a její vliv na regionální faunu.

KOTVASOVÁ, H.: Drevo a jeho všestranné využitie v každodennom živote našich predkov.

HALLON, Ľ.: Modernizácia priemyslu a životné prostredie severozápadného Slovenska v medzivojnovom období na príklade vápenky Varín.

SABOL, M.: Výstavba elektrární na severozápadnom Slovensku a ich dopad na životné prostredie.

HOLLÝ, K.: Vzťahy Československa a Poľska pri ochrane prírody v medzivojnovom období: K projektu pohraničných národných parkov s dôrazom na Vysoké Tatry.

FALISOVÁ, A. – CAPÍKOVÁ, S.: Zdravotné problémy a životné prostredie na Kysuciach v minulosti.

História

BUCHTA, A.: Dominik a Ivanko – záhadní majitelia Krásna nad Kysucou.

MAJERČÍKOVÁ, D.: Šľachtické rody Vitulay a Maday z Čadce.

PARÁČOVÁ, A.: Rod Krušpier v Kysuckom Novom Meste.

ADAMČÍK, T.: Kaplan Ján Ondrisík a Kysuce do prvej polovice 19. storočia.

PARÁČOVÁ, A.: Ľudové školstvo na Kysuciach v rokoch 1918 – 1945.

Etnografia

KOTVASOVÁ, H.: Sezónne odchádzanie poľnohospodárskych robotníkov z Kysúc v 20. storočí.

Dejiny vedy a techniky

JESENSKÝ, M.: Peregrinatio per alchymiam: John Dee a Edward Kelley v strednej Európe.

Literárna história

BÁTOROVÁ, M.: Vzťah náboženstva a umenia v literatúre svetovej a slovenskej moderny.

KUBICA, P.: Pražská jar vs. Kysucká zima alebo rok 1968 v kysuckej literatúre.

HOLEŠTIAK, P.: Slovenský hlas proti moci.

JESENSKÝ, M.: Peter Jilemnický v službách komunistickej propagandy.

HUSÁRIK, D.: Zakázaná literatúra najlepšie chutí.

GAVLASOVÁ, G.: Život a dielo Antona Kompánka.


Cena: 17,00 EUR

 

Martin Slivka
etnofilm-martin_slivkaZborník príspevkov zo seminára venovaného M. Slivkovi
Etnofilm Čadca, 2005.
Z obsahu:

HANÁKOVÁ, Petra – SLIVKOVÁ, Oľga: Martin Slivka – životopisné údaje.

HANÁKOVÁ, Petra – SLIVKOVÁ, Oľga: Tvorba – umelecká a vedecká činnosť.

ĎURNÁ, Scarlett: Knižné diela v Kysuckej knižnici Čadca.

VRAŠTIAK, Štefan: Spomienka na stretnutie s Karolom Plickom r. 1969.

SLIVKOVÁ, Oľga: Spojila nás pieseň.

DEMO, Ondrej: Rozhlasová spolupráca s Martinom Slivkom.

PLITKOVÁ, Marcela: Martin Slivka ako vysokoškolský pedagóg.

OPARTY, Ján: Spomienka na Martina Slivku.

FERKLOVÁ, Daša – BLAHOVÁ, Eva: Fotografická tvorba M. Slivku v SNM v Martine.

JABLONICKÝ, Viliam: Martin Slivka v rámci Profilov slovenských dokumentaristov.

MARÁKY, Peter: Martin Slivka a čadčiansky Etnofilm.


Cena: 0,70 EUR

 

Kraslice v zbierach múzeí na Slovensku

Zborník príspevkov zo seminára v Kysuckom múzeu v Čadci z 21. marca 2007

Z obsahu:

CHORVÁTHOVÁ, Ľubica: PhDr. Adam Pranda, CSc. a výskum kraslíc na Slovensku.

KRIŠKOVÁ, Zdena: Duchovná kultúra prostredníctvom materiálnych artefaktov v polohe muzeálií (na príklade kraslice).

MEŠŠA, Martin: Kraslice v zbierke vzorov Ústredia ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.
HOLBOVÁ, Katarína: Kraslice v zbierke Tekovského múzea.
TKÁČOVÁ, Monika: Veľkonočné vajíčka zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade.

KOZÁKOVÁ, Katarína: Fačkovské kraslice v zbierkach Považského múzea v Žiline.

PANČUHOVÁ, Eva: Kraslice v zbierkovom fonde Slovenského národného múzea v Martine.

KONTRIK, Alojz: Zbierka kraslíc v Kysuckom múzeu v Čadci.

 
 

Acta regionalia - interdisciplinárne vedecké periodikum I/XVII, 1 - 2, 2016

acta regionalia01Časopis je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác z regionalistiky a problematiky výskumu regiónov, spracovaných z hľadiska vedných odborov histórie, environmentálnych dejín, historickej geografie, dejín vied a techniky, geografie, krajinnej ekológie, plánovania a tvorby krajiny, geo- a montánneho turizmu, etnografie, muzeológie a archeológie. Vydavateľom je Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach.

Z obsahu:

Štúdie:

RYBÁR, Pavol – BABKA, Pavel: Úloha Galérie Babka Kovačiča pri presadzovaní insitných maliarov doma a vo svete.

CHOMA, Andrej: Archaická DNA a prepisovanie ľudskej histórie.

HRONČEK, Pavel – MOLOKÁČ, Mário – HVIZDÁK, Ladislav - TURÓCI, Martin: Využitie historických máp (v turizme) pomocou informačných technológií.

MARKECH, Pavol: Príčiny vysťahovalectva do južných oblastí Uhorska so zreteľom na obyvateľstvo z Kysúc v Slavónsku.

KONTRIK, Alojz: Ľudová religiozita a morálka drotárov z Kysúc.

LIPKOVÁ, Zuzana: Živčáková – mikrosonda do dejín novodobého mariánskeho pútnického miesta.

HUSÁRIK, Daniel: Geologické danosti lúčanskej Malej Fatry ako predpoklad rozvoja geoturizmu.

HUSÁRIK, Daniel: Ľudovít Štúr ako európsky regionálny geograf.

KOTVASOVÁ, Helena: Kolektivizácia poľnohospodárstva na Kysuciach.

JESENSKÝ, Miloš: Alchymista Bavor Rodovský z Hustiřan.

BUCHTA, Adam: Les na stredovekých Kysuciach.

HRONČEK, Pavel: Prehistória a protohistória vo vzťahu k environmentálnym dejinám.

Vedecké správy:

SELUCKÝ, Pavel: Nesou zvytky Kostela Radoľa – Koscelisko znaky kostela velkomoravského?

HRONČEK, Pavel – TURÓCI, Martin – MOLOKÁČ, Mário – HVIZDÁK, Ladislav: Historicko-geografický pohľad na regionalizáciu Kysúc.

ŠPANIHEL, Samuel: Niekoľko poznámok k ranonovovekej keramike v Kysuckom Novom Meste.

HUSÁRIK, Daniel: Štyri pohľady na Žilinu.

Cena 15,00 EUR

 

Acta regionalia - interdisciplinárne vedecké periodikum II/XVIII, 1 - 2, 2017

acta regionalia02Z obsahu:

Štúdie:

CHOMA, Andrej: Príbeh človeka na Kysuciach. Poznámky k najstaršiemu osídľovaniu Kysúc z perspektívy archeogenetiky.

HRONČEK, Pavel: Historická ťažba nerastných surovín na severozápadnom Slovensku (Uhorsku) a jej opis v diele Mateja Bela v prvej polovici 18. storočia.

HRONČEK, Pavel – TURÓCI, Martin: Zobrazenie krajiny Kysúc v najstarších mapách vydaných do polovice 18. storočia.

HRONČEK, Pavel – JESENSKÝ, Miloš – JANČURA, Peter: Rekonštrukcia strateného genius loci stredovekej krajiny na sútoku Kysuce a Radole.

HVIZÁK, Ladislav: Využitie počítačového  modelovania pri rekonštrukciách historickej krajiny na príklade montánnych lokalít.

ČECH, Vladimír – KUNÁKOVÁ, Lucia: Brestovská jaskyňa – novosprístupnená jaskyňa ako ďalší objekt geoturizmu na Orave.

MOLOKÁČ, Mário: Geopotenciál Kysúc a jeho využitie v geoturizme.

VINGARIK, Ján: Čo osoží hroznu, neškodí šafranu. Vinohrady a šafranice v minulosti Prievidzskej kotliny.

DRÁBOVÁ, Veronika: Človek a krajina: Jej využívanie a starostlivosť na príklade obce Oščadnica.

HOMOLA, Vladimír: Historický vývoj poštovej služby na Kysuciach.

PAVČÍK, Filip: Básnik Theo H. Florin a jeho pôsobenie v československom zahraničnom odboji počas druhej svetovej vojny.

FALISOVÁ, Anna – HLAVINKA, Ján: Osobnosť MUDr. Vojtecha Spanyola.

HOLLÝ, Karol: Ivan Hálek a alkoholizmus ako spoločenský problém.

ADAMČÍK, Tomáš: Verejné aktivity Eugena Geromettu v predmarcovom odbobí.

LIŠČÁK, Marián – ADAMČÍK, Tomáš: Ignác Brichta, Ignác Ševčík a Juraj Intibus – vrcholoví predstavitelia panstiev Strečno a Bytča so slovenskou národnou identitou.

LUKÁČ, Marián: Administrátor Dr. Ruman (1876 – 1925).

KRÁLIKOVÁ, Blanka: Ján Lendvai – Lušňák – kysucký polyhistor.

KRÁLIKOVÁ, Blanka: Vydavateľská činnosť na Kysuciach v 1. polovici 20. storočia.

SIHELNÍKOVÁ, Zuzana: Rodina Klappholz z Čadce.

TKÁČ, Lukáš: Majitelia Oravského hradného panstva v 14. – 16. storočí: elita medzi vlastníkmi a držiteľmi majetkov na Orave.

KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ, Ivana: Hudobný a tanečný folklór v obci Horný Vadičov.

KONTRIK, Alojz: Zvyky, mágia a povery drotárov z Kysúc.

KOTVASOVÁ, Helena: Kolektivizácia a jej vplyv na život kysuckého ľudu.

LIPKOVÁ, Zuzana: Represie pútnikov na mariánskom pútnickom mieste Živčáková.

MARKECH, Pavol: Osobité aspekty vnímania prejavov viery a funkcie drobnej sakrálnej architektúry v prírodnom prostredí na príklade ľudovej religiozity.

Vedecké správy:

JESENSKÝ, Miloš: Paradigma regionálneho múzejníctva. Ako von z bludného kruhu?

RYBÁR, Pavol – HRONČEK, Pavel: Prínos rodu Turzovcov pre slovenské baníctvo (návrh študijných listov pre štúdium dejín baníctva).

JANÍK, Mário: Pedagóg a publicista Viliam Galvánek.

KOTVASOVÁ, Helena: Etnológ Milan Kiripolský a Kysuce.

LUKÁČ, Marián – DREVKOVÁ, Mária – DREVKO, Slavomír – HLAVŇOVÁ, Barbara: Rudolf Jašík, prozaik z Kysúc.

Varia:

PLEVKOVÁ, Zuzana: Rudolf Matter a jeho vklad do regionálnej historiografie.

ONDROVÁ, Petra: Technológia a prezentácia modelu mláďaťa nosorožca srstnatého v múzeu.

VATRA, Martin: DOMKO vystavoval na Kysuciach.

Cena 25,00 EUR

 

Acta regionalia - interdisciplinárne vedecké periodikum III/IXX, 1 - 2, 2018

acta 2018 300x300Časopis je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác z regionalistiky a problematiky výskumu regiónov, spracovaných z hľadiska vedných odborov histórie, environmentálnych dejín, historickej geografie, dejín vied a techniky, geografie, krajinnej ekológie, plánovania a tvorby krajiny, geo- a montánneho turizmu, etnografie, muzeológie a archeológie. Vydavateľom je Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach.

Z obsahu:

Štúdie:

HRONČEK, Pavel: Zobrazenie Ďumbierskych Tatier na starých mapách do konca 18. storočia.

GREGOROVÁ, Bohuslava: Využitie archívnych prameňov a geoinformačných technológií pri výskume dejín ochrany životného prostredia na príklade Bystrej doliny v Nízkych Tatrách.

HRONČEK, Pavel – HRONČEKOVÁ, Barbora – MENŠÍK, David: Vedecká kresba ako vizualizačný prostriedok záverečných výstupov výskumu v historických vedných odboroch.

TKÁČ, Lukáš: Vplyv prírodného prostredia Oravy na vývoj jej osídlenia v 14. – 16. storočí.

TURÓCI, Martin – HRONČEK, Pavel – MOLOKÁČ, Mário – JESENSKÝ, Miloš: Analýza transformácií vodstva na sútoku Vadičovského potoka a Kysuce s využitím digitálneho modelovania.

BUCHTA, Adam: Žilinský dedičný richtár Hieroným a jeho zápas o bohatstvo.

LIŠČÁK, Marián: Spory panstiev Teplička a Gbeľany o osadu Oselnica v 18. storočí.

LIŠČÁK, Marián: Juraj a Šimon Sinovci – majitelia Tepličianskeho panstva v 19. storočí.

HOMOLA, Vladimír: Igor Janota.

HOMOLA, Vladimír: Československí legionári z Kysúc v Taliansku.

MARKECH, Pavol: Karel Kálal a Kysuce v kontexte doby a diela.

HALLON, Ľudovít: František Skyčák v peňažníctve Slovenska.

SABOL, Miroslav: Jozef Juraj Styk – národohospodár a politik.

KUNOVÁ, Viera: Ing. Karol Matej Ambróz a elektrifikácia Liptova.

SIHELNÍKOVÁ, Zuzana: Milan Mravec Juriáš.

Vedecké správy:

JARKOVSKÝ, Július: Životné osudy humanistu Jonáša Nigriniho.

KOTVASOVÁ, Helena: Kysucký dirigent Jozef Potočár.

JANÍK, Mário: Prof. Dr. Ing. Jozef Harvančík – statik, konštruktér, projektant a staviteľ.

DREVKO, Slavomír – TOMETZOVÁ, Dana – DREVKOVÁ, Mária: Nestor turistiky a športu – Milan Toman.

JESENSKÝ, Miloš: Definícia múzea a jeho činností v súčasnej dobe.

PRUDOVIČ, Marek: Múzeá a ich návštevnosť.

Varia:

 

VATRA, Martin: Jedineční klienti domova sociálnych služieb DOMKO v Košiciach zaujali svojou kreatívnou umeleckou činnosťou aj vedeckú obec.

ADAMČÍK, Tomáš: Osmičkový rok v Kysuckom múzeu v Čadci.

CENA 6,00 EUR

 

Acta regionalia - interdisciplinárne vedecké periodikum IV/IXX, 1 - 2, 2019

acta regionalia2019 300x300Časopis je zameraný na publikovanie pôvodných vedeckých prác z regionalistiky a problematiky výskumu regiónov, spracovaných z hľadiska vedných odborov histórie, environmentálnych dejín, historickej geografie, dejín vied a techniky, geografie, krajinnej ekológie, plánovania a tvorby krajiny, geo- a montánneho turizmu, etnografie, muzeológie a archeológie. Vydavateľom je Kysucké múzeum v Čadci v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach.

Z obsahu:

Štúdie:

HOMOLA, Vladimír: Československí legionári z Kysúc vo Francúzsku.

HOMOLA, Vladimír: Spomienky Ondreja Strýčka na predvojnové obdobie a bojiská 1. svetovej vojny v uniforme rakúsko-uhorskej monarchie (Prvá časť).

JESENSKÝ, Miloš: Sakrálna geometria Trnavy.

LIPKOVÁ, Zuzana: Pútnické miesto Živčáková v premenách času.

JUDÁK, Viliam: Skalka pri Trenčíne – najstaršie pútnické miesto na Slovensku, ktoré nemá mariánsky charakter.

LIŠČÁK, Marián: Ján Jakub a Fridrich Löwenburgovci ako verní stúpenci Habsburgovcov a majitelia Tepličianskeho panstva na konci 17. a začiatkom 18. storočia.

HUSÁRIK, Daniel: Ľudovít Cyril Janota.

SIHELNÍKOVÁ, Zuzana: Spomienky Juraja Politzera.

MARKECH, Pavol: Vzťah nepísanej a písanej právnej praxe v kontexte vnímania krajiny a dejín Kysúc.

KEČKOVÁ, Ľubica: Súhrn pohľadov na vznik kamenných gúľ na Kysuciach.

TOMETZOVÁ, Dana – MOLOKÁČ, Mário – KYŠEĽA, Kamil: Minerálne pramene v regióne severozápadného Slovenska a ich využitie pre rozvoj geoturizmu.

HRONČEK, Pavel – TURÓCI, Martin: Environmentálne dejiny krajiny v oblasti sútoku Vadičovského potoka a Kysuce.

HRONČEK, Pavel: Prieskumné geologické vrty na Kysuciach v kontexte geoturizmu.

HOLLÝ, Karol: Vznik observatória na Skalnatom plese optikou dobovej tlače.

TKÁČ, Lukáš: Rieka Orava ako významný determinant stredovekého osídlenia rovnomenného regiónu.

Vedecké správy:

JARKOVSKÝ, Július: Analýza chotárnych názvov obce Necpaly.

PRUDOVIČ, Marek: Paradigma muzeálnej praxe a nové médiá.

Cena 7,00 EUR

 

Zborník Kysuckého múzea 1-2/2020

obalka zbornik01 300x300Vydaním Zborníka Kysuckého múzea 2020 sme sa vrátili k pôvodnému formátu vedeckého múzejného zborníka, ktorý pod názvom Správy a informácie Kysuckého múzea vychádzal už v období socializmu. Po obsahovej stránke sú publikované štúdie zamerané predovšetkým na Kysuce a svojou úrovňou predstavujú významný posun vo vedeckom bádaní o našom regióne. Čitatelia v zborníku nájdu mnohé nové poznatky, predovšetkým z histórie a etnografie, obsahovo a informačne hodnotné sú taktiež kapitoly prinášajúce edície prameňov i anotácie.

OBSAH

ANDREA PARÁČOVÁ Mojžiš III. Suňog (1570 – 1621)

DANKA MAJERČIKOVÁ Peter Hrabovský z Hrabového

JÁN VINGÁRIK Novoobjavená veduta ako prameň k výskumu kultúrnej krajiny Prievidzskej kotliny v prvej polovici19. storočia

MARIÁN LIŠČÁK Úradníci panstva Strečno v zrkadle zamestnaneckých súpisov z konca 18. a prvej polovice 19. storočia

MARIÁN LIŠČÁK Liehovarníctvo na území Kysúc do polovice 19. storočia DOMINIKA GARAJOVÁ Človek a krajina: vplyv krajiny na prirodzený pohyb obyvateľstva v 19. storočí na príklade obce Oščadnica

VLADIMÍR HOMOLA Československí legionári z Kysúc v Rusku

MARTIN TURÓCI Veľká hospodárska kríza v okrese Kysucké Nové Mesto

ZUZANA SIHELNÍKOVÁ Význam židovskej menšiny pre rozvoj Kysúc a jej vplyv na drevárstvo

IVANA KONTRIKOVÁ ŠUSTEKOVÁ Prírodné prostredie a jeho vplyv na adaptáciu relokantovmz Kysúc v Radošinskej doline 

Cena 3,50 EUR

 

Zborník Kysuckého múzea 1-2/2021

zbornik km 2021 300x300Najnovšie číslo recenzovaného vedeckého časopisu prináša výsledky celoročného úsilia odborných pracovníkov múzea ako aj externých prispievateľov, ktorým sa podarilo v predošlom roku zorganizovať dva odborné online semináre. Aj vďaka tomu sa v 12. ročníku zborníka môžu čitatelia oboznámiť so zaujímavými historickými a etnografickými témami.

Obsah:

História

ADAM BUCHTA: Príprava na starobu v stredoveku

ANDREA PARÁČOVÁ: Gašpar II. Suňog

MÁRIO JANÍK: Janotovci – dynastia intelektu

GRZEGORZ MADEJ: Sunneghowie z Budatína na państwie Bielskim (1592-1724) ze szczególnym uwzglednieniem panowania Jana II Sunnegha (1601) 1619-1641. Zarys historyczny

BOGUSLAW GHORAZY: Zamek w Bielsku w czasach panowania rodu Sunneghów (1592-1724)

MARTIN KRŮL: Vliv vojenství na život pohraničních sídel v raném novověku. Městečko Jablunkov a jeho účast na obraně hranice

LENKA NOVÁKOVÁ: Sňatky ve městě Místku ve druhé polovině 18. století

MARTIN CHMELÍK: Zemepanské mestečká na Orave na príklade miest Dolný Kubín a Námestovo

IVETA FLOREKOVÁ: Krátka sonda do histórie zemepanských mestečiek Veličnej, Trstenej a Tvrdošína

PETER ŠIMKO: Cestná doprava a jej vplyv na obchodné vzťahy a hospodársky rozvoj mesta Žilina v stredoveku

ELIŠKA HORNÍKOVÁ: Remeselné tradície v Rajci

MARTINA BERNÁTOVÁ: Príspevok k dejinám remesla v Žiline s dôrazom na mäsiarsky cech v 17. storočí

Etnografia

PAVOL MARKECH: Kysučania v Slavónsku: Od počiatku procesu osídlenia po primárnu stabilizáciu pomerov so zámerom na Josipovac a Jurjevac

ALOJZ KONTRIK: Ľudová pieseň v kontexte publikačnej činnosti Kysuckého múzea

Pramene

LADISLAV PAŠTRNÁK: 140 rokov urbáru v Olešnej

Cena 5,50EUR