Monografie

Knihy si môžete zakúpiť v e-shope Kysuckého múzea.
Pri záujme o väčší počet publikácií je možné dohodnúť cenovú zľavu.

Kysucké múzeum a jeho súčasť Dokumentačné centrum lesných železníc na Slovensku, sa ujalo unikátnej edície Zaniknuté koľaje. Prostredníctvom Dokumentačného centra lesných železníc Kysucké múzeum podporuje výskumné i vydavateľské aktivity v tejto oblasti histórie, ktorá sa vzťahuje nielen k dejinám dopravy, ale svedčí aj o vývoji vedy a techniky na Slovensku ako celku. Popri prevádzke Kysucko-oravskej lesnej železnici vo Vychylovke, múzeum vytvára podmienky pre ďalšie systematické bádanie v oblasti historických úzkorozchodných tratí.

Lesná železnica Kľakovskou dolinou 1923 – 1966

lesna_zeleznica_klakovskou_dolinouKniha predstavuje v poradí štvrté pokračovanie edičného radu Zaniknuté koľaje a je prvým zväzkom edície vydaným pod hlavičkou Kysuckého múzea v Čadci. Autorsky sa pod titul podpísal Tomáš Haviar, architekt, znalec technických a kultúrnych pamiatok, bádateľ, ktorý sa už niekoľko rokov intenzívne venuje problematike železníc úzkeho rozchodu.

Kniha prináša históriu lesnej železnice údolím Kľakovského potoka zo Žarnovice do hôr pod Vtáčnikom, od začatia jej výstavby, prevádzkovania, až po jej zrušenie v roku 1966. Okrem technických a stavebných údajov o železnici, publikácia obsahuje množstvo dobových fotografií, typových výkresov, ale tiež technické parametre trate a prehľad koľajových vozidiel, ktoré boli používané na lesnej železnici.
Doplnená je krátkou históriou obcí ležiacich na trase bývalej úzkokoľajky.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.


Lesné železnice a lanovka spoločnosti J. Ph. Glesinger

lesne_zeleznice_a_lanovka_spolocnosti_j._ph._glesinger_02Publikácia predstavuje v poradí už 6. zväzok edície Zaniknuté koľaje. Ide zároveň o 3. zväzok edičnej rady vydaný Kysuckým múzeom v Čadci. Tomáš Haviar, ktorý sa uvedenej problematike venuje už dlhodobo, na príprave knihy autorsky spolupracoval i s českým odborníkom na koľajovú dopravu Zdeňkom Marunom. Kniha si kladie za cieľ oboznámiť čitateľov s otázkou úzkorozchodných železníc, ktorých výstavba a prevádzkovanie boli späté s pôsobením podnikateľa J. Ph. Glesingera. Spoločnosť nesúca meno tohto tešínskeho rodáka zastávala významné postavenie vo sfére drevospracujúceho priemyslu a jej aktivity sa nemalou mierou vzťahovali i na územie dnešného Slovenska.

V úvodnej časti publikácie sa stretnete nielen so základnými charakteristikami niekdajšieho obchodu s drevom, ale aj s biografickými údajmi o spomínanom podnikateľovi a jeho činnosti. Hlavné kapitoly sú členené z geografického hľadiska a zameriavajú sa na Turiec, Podtatranský región, údolie Hnilca a Záhorie. Do pozornosti sa tak dostali lesné železnice Horný Turček – Štrich, Spišská Belá – Lendak či Dúbrava – Kobylárka, no i ďalšie trate, normálnerozchodné vlečky a lanovka. Jednotlivé časti sledujú viaceré aspekty ich existencie a fungovania. Monografia je doplnená obrazovými prílohami, ktoré obsahujú dobové fotografie, plány, typové výkresy či mapy. Knihu uvíta nielen skupina nadšencov a záujemcov o dejiny železníc úzkeho rozchodu. Do zorného poľa sa totiž dostala téma, ktorá v širšom meradle predstavuje zaujímavú súčasť hospodárskych dejín 2. polovice 19. a počiatku 20. storočia.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.


Klapot kolies v údolí Bystrice a Bielej Oravy

 Monografia  o Kysucko-oravskej lesnej železnici podáva čitateľovi informácie o vzniku, prevádzke a zrušení železnice, záchrane jej pamiatkovo a technicky najcennejšej časti i funkčnej obnove časti zachovaného úseku bývalej lesnej železnice, ktorá v súčasnosti funguje ako múzejná železnica.  
Kniha má nasledovné kapitoly :
1. Lesné železnica na Slovensku
2. Vznik Kysucko-oravskej lesnej železnice
3. Základné stavebné a technické údaje o železnici
4. Koľajové vozidlá
5. Prevádzka železnice
6. Zrušenie a likvidácia lesnej železnice
7. Záchrana úvraťovej časti
8. Funkčná a spoločenská obnova
Jednotlivé kapitoly sú doplnené fotodokumentačným materiálom, niektoré kapitoly sú členené na podkapitoly. Nie je to reedícia prvej knihy o KOLŽ, je to nová kniha, kapitoly z histórie sú prepracoavné a doplnené o nové údaje, podrobnejšie  sú rozpracované kapitoly o záchrane a  funkčnom obnovovaní zachovanej časti, cca 70% fotografií  tvoria ešte doteraz nepublikované fotografie.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.

 

Drotárstvo. Veľká kniha o slovenskom drotárstve

drotarstvoKolektívna monografia o drotárstve je spoločné dielo Vydavateľstva Matice slovenskej v Martine, Považského múzea v Žiline a Kysuckého múzea v Čadci.  Kniha predstavuje drotárstvo ako významný fenomén nášho kultúrneho dedičstva, a to tak z hľadiska historického, národopisného, ako aj umenovedného. Mapuje jeho bohatú históriu, najvýznamnejšie strediská i osobnosti. Zaoberá sa odevom drotárov, ich každodenným životom i ľudovými zvykmi, ako i odrazom drotárskeho remesla vo výtvarnom umení a literatúre 19. a prvej polovici 20. storočia. Venuje sa tiež súčasným remeselným a umelecko-remeselným prácam z drôtu i presahom drotárstva do výtvarného umenia.

Napriek tomu, že ide o odbornú publikáciu, je spracovaná príťažlivou a veľmi prístupnou formou, vďaka ktorej čitateľ získava odborne podložené poznatky a základnú orientáciu v problematike.

Cena: 8,00 EURJuraj Turzo. Veľká kniha o uhorskom palatínovi

juraj_turzoKniha mapujúca život významného človeka našich dejín, mocného a vzdelaného muža, ale aj milujúceho manžela a otca, uhorského palatína Juraja Turza, bola zostavená autorským kolektívom pod vedením historika a publicistu Pavla Dvořáka.

Publikácia je spoločným dielom Žilinského samosprávneho kraja, Oravského múzea P. O. Hviezdoslava, Kysuckého múzea, Považského múzea a Vydavateľstva Matice slovenskej. Na svojich 183 stranách kniha ponúka čitateľovi kapitoly plné pútavých príbehov, faktov a zaujímavostí zo života jednej z najvýznamnejších postáv Žilinského kraja. Silný dojem z knihy umocňujú kratšie zamyslenia z pera spisovateľa Petra Kubicu. Text je doplnený množstvom obrázkov, fotografií, reprodukcií písomností a umeleckých diel.


Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.

 

Gorali. Veľká kniha o Goraloch Oravy, Liptova a Kysúc

goraliMonografia z edície nevšedného dedičstva Žilinského samosprávneho kraja, ktorú napísal kolektív autorov pod vedením Miloša Jesenského, vyšla vo vydavateľstve Matice slovenskej. Publikácia na 212-tich bohato ilustrovaných stranách v exkluzívnom grafickom spracovaní ponúka pohľad na toto významné pohraničné etnikum v spomínaných oblastiach.

Kniha pútavým spôsobom dokumentuje život a kultúru svojráznych obyvateľov hôr na slovenskom, poľskom a českom pomedzí, ich pôvod, osídlenie, materiálnu a duchovnú kultúru - kalendárne a rodinné obyčaje, nárečie, odievanie, tradičné zamestnania a remeslá, folklórne slávnosti, súbory a mnoho zaujímavostí zo života Goralov. Dielo tak v relatívnej úplnosti, z historických aj etnografických hľadísk spracováva fenomén Goralov a goralskej kultúry v regiónoch Oravy, Liptova a Kysúc.

Monografia prezentuje výsledky archívneho výskumu a spracovaného pramenného materiálu, ktorý dopĺňajú svedectvá pôvodných obyvateľov kysuckých goralských obcí s ukážkami goralského dialektu. Zároveň obsahuje množstvo pozoruhodných obrazových príloh - súčasných i dobových fotografií z archívov múzeí, ako aj podrobné anglické resumé ku každej kapitole.


Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.


Juraj Jánošík. Veľká kniha o zbojníckom kapitánovi

juraj_janosik_-_velka_kniha_o_zbojnickom_kapitanoviKolektívna monografia pätnástich autorov a viacerých inštitúcií spracúva jánošíkovskú tematiku doteraz najucelenejším spôsobom. Na základe najaktuálnejších vedeckých poznatkov, avšak štýlom, ktorý je zrozumiteľný a príťažlivý pre široký okruh čitateľov, podáva historickú rekonštrukciu Jánošíkovho života a pôsobenia a mapuje jednotlivé aspekty jánošíkovského archetypu, jeho prejavy v ľudovej tradícii, i v literatúre a umení.

Napriek tomu, že legendárnu osobnosť Juraja Jánošíka poznáme z rozprávania, piesní, povestí, rozprávok, filmov, divadelných predstavení, výtvarného umenia či baletu, teda z počutia, z čítania aj z videnia, stále ponúka dostatok dôkazov o svojej výnimočnosti a bohatosti. A nemyslíme tým iba čarovné zbrane či zakopané poklady, ale aj bohatstvo činov. Hoci zemepáni spomínali skôr jeho výčiny a zločiny, ľud si v ňom našiel to, čo mu chýbalo a čo potreboval. Preto Jurko Jánošík „prežil“ dodnes! Dôkazom je aj nová, obsahovo atraktívna knižná publikácia, ktorú aktuálne vydala Matica slovenská v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom. A hoci sa o Jánošíkovi napísalo už veľa, táto kniha vás presvedčí, že stále je čo objavovať. Text dopĺňa množstvo unikátnych ilustrácií.

 

Cena: 8,00 EUR


Javorníky. Veľká kniha o nemalom pohorí

javorniky velka kniha o nemalom pohoriReprezentatívna publikácia z kolekcie Nevšedného dedičstva Žilinského kraja, ktorú vydala Matica slovenská, je kolektívnym dielom viacerých autorov pod vedením MVDr. Miloša Jesenského, PhD.

Javorníky boli vždy spojivom, križovatkou ciest, napríklad spájajúcou Stredozemné a Baltické more, ale aj Bytčianske panstvo s hornými Kysucami, o ktorých rozvoj sa zaslúžila hlavná postava Javorníkov – palatín Juraj Turzo. Kniha nie je len o osobách a veľkých skutkoch. Je o miliónoch rokov, kilometroch zlomov a litroch vôd, morských i horských. Je o pohorí, ktoré sa inak sa inak tvári z kysuckej i bytčianskej doliny, a úplne inak od Žiliny. Dá sa prejsť za jeden deň a pritom ponúka pútnikom i putujúcim množstvo zážitkov, ktoré poodhalia krásu prírody aj silu histórie. A ak už pôjdete po vlastných alebo na bicykloch či bežkách, nezabudnite počúvať kaplnky, krížne cesty, drevenice i sochy, ktoré prezradia svoje príbehy len občas...

Cena: 8,00 EUR

 


Z archívu Juraja Turzu

z archívu juraja turzuPublikácia chce čitateľovi priblížiť význam a rozmanitosť korešpondencie Juraja Turzu a v neposlednom rade poskytnúť možnosť prečítať si renesančné myšlienky z kópií originálov. Podľa obsahu je možné listy rozdeliť na rodinnú korešpondenciu, korešpondenciu zemepána, hlavnožupanskú korešpondenciu a korešpondenciu Turzu ako krajinského hodnostára. Pramennú hodnotu týchto listov podčiarkuje aj skutočnosť, že viacerí odosielatelia patrili tiež k vysokopostaveným, dobre informovaným a vplyvným osobnostiam. Mnohé listy mali dôverný charakter a boli doručované osobitnými poslami. 

Listy sú písané prevažne latinsky. Vyskytuje sa aj maďarčina, nemčina a slovenčina, sporadicky čeština, poľština a taliančina.

Cena: 9,00 EUR

 


Kelti. Veľká kniha o Keltoch v Žilinskom kraji

kelti velka kniha o keltoch v zilinskom krajiStarovekí bojovníci neožívajú len v románoch, ale aj v práci archeológov, geológov či speleológov. Vykročme po stopách starých Keltov v Žilinskom kraji. Z čriepkov, útržkov informácií a indícií skladáme prekvapivo plastický obraz ľudu púchovskej kultúry či keltských Kotínov. Nachádzame ich na Orave, v Turci, na Liptove, Hornom Považí i na Kysuciach. Od rieky Váh nad Divinku a ďalej cez Bysterec až na magický Havránok.

Čas Keltov bol odmeraný bojmi o vlastnú existenciu, ktorú dokazujú nielen unikátne nálezy, ale aj stopy zvykov a názvov v našej prítomnosti. A keďže ich spisba mlčí, prihovárajú sa nám iní autori, často z ich nepriateľskej strany, aby napomáhali rekonštrukciu príbehu, na začiatku ktorého stáli hrdí ľudia, naplno prežívajúci svoju každodennosť. Svojím zápalom a odhodlaním vplývali aj na protivníkov, s ktorými bez bázne dokázali skrížiť meče v záujme zachovania rodu.
Vitajte uprostred keltských čias – v kraji Keltov...

Kolektívnu monografiu vydala Matica slovenská v Martine, v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, Kysuckým múzeom v Čadci a Oravskou knižnicou A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne. 

Cena: 8,00 EUR

 

Zlatý fond Kysuckého múzea

Reprezentatívne publikácie, týkajúce sa významných tém z pohľadu regionálnych dejín, ako aj ich národného kontextu, vychádzajú v edícii Zlatý fond Kysuckého múzea od roku 2010. Takto postupne vyšli: Archeológia na Kysuciach, Historická topografia Kysúc, Slovenská ikonografia, Ján Haranta v literárnokritickom kontexte, Muzeológia na Kysuciach, kolektívna monografia Šľachta na Kysuciach a jej susedia, Heraldika: Úvod do štúdia erbov, Matej Bel: Trenčianska stolica, Jozef Hnitka alebo Múrom proti hlave, Pola Negri známa i neznáma, Matej Bel: Liptovská stolica, Ľudové piesne Kysúc.

Zlatý fond Kysuckého múzea predstavuje zhodnotenie bádateľskej práce jeho odborných pracovníkov i spolupracovníkov. Jeho ambíciou je postupne rekonštruovať obraz histórie Kysúc nielen v intenciách regionálnych dejín, ale aj v ich nadregionálnych, či medzinárodných súvislostiach.

 

Matej Bel: Trenčianska stolica

matej_belPublikáciu zostavili Martin TuróciImrich Nagy. Ide v poradí o piaty kompletný slovenský preklad časti slávneho a monumentálneho diela Historicko-geografické Vedomosti o súvekom Uhorsku od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela.

Historické a geografické opisy z polovice 18. storočia čitateľovi ponúkajú unikátne svedectvo o histórii jednej z našich najvýznamnejších a najväčších stolíc. Čitateľ sa dozvie, ako v minulosti vyzerala naša príroda, aké živočíchy obývali naše lesy a vody. Kniha mu predstaví zvyky, obyčaje a tradície našich predkov a na základe jedinečných opisov si bude môcť vytvoriť predstavu o tom, ako v minulosti vyzerali naše hrady, z ktorých sú mnohé dnes už iba ruinami. Vydanie Vedomostí Trenčianskej stolice je unikátne i svojou koncepciou - vychádzajú so slovenským textom, ku ktorému je paralelne radený prislúchajúci originálny latinský text. Čitateľom tak približuje latinčinu novovekej doby a okrem úlohy historického prameňa môže slúžiť i ako učebnica či cvičebnica latinského jazyka.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.

 

Heraldika: Úvod do štúdia erbov

heraldikaZákladným cieľom tejto publikácie je predstaviť a propagovať heraldiku ako dôležitú historickú disciplínu prinášajúcu množstvo špecifických informácií so širokým využitím v historickom i umenovednom výskume. Je koncipovaná ako vysokoškolská učebnica pre študentov historických odborov. Pomocou tejto príručky by mal byť však i laik schopný erb konkrétne určiť, klasifikovať, datovať a správne opísať, alebo sa zorientovať v odbornej literatúre a vďaka nej s ním ďalej pracovať.

Kniha Miroslava Glejteka vychádza z pramenného výskumu, ale aj množstva poznatkov publikovaných v staršej i novšej heraldickej spisbe. V práci sú zahrnuté najnovšie poznatky predovšetkým súčasných slovenských heraldikov. Veľký dôraz sa tu kladie na stredoveký heraldický vývoj,  pretože heraldika vznikla a zažila obrovský rozmach v období stredoveku. Toto obdobie preto vtlačilo erbom jedinečnú podobu, ako i špecifické pravidlá tvorby a používania, ktoré z erbov vytvorili osobitý fenomén.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.Muzeológia na Kysuciach

muzeologia_na_kysuciachKniha mapujúca muzeológiu na Kysuciach, opierajúca sa o staré texty, nálezy a lokality, ktoré dali život celým Kysuciam. Čitateľ sa dozvie, či boli v tomto regióne Slovania a cisárski vojaci, koľko kráľov vstúpilo do povodia rieky Kysuca, aké dokumenty dosvedčujú naše bytie a aké živobytie prevládalo v dobách dávnych až pradávnych. Kniha pútavým spôsobom ponúka pohľad na dejiny Kysúc, popretkávanými životmi obyčajných ľudí aj rôznych osobností. Čo všetko sa dozviete z textu, ktorým sa prelína vzťah k rodisku, úcta k tradíciám a hodnotám, ukazuje prierez múzejným bádaním v regióne Kysúc.
Zlatý fond Kysuckého múzea prináša túto publikáciu všetkým priaznivcom dejín, muzeológie, archeológie a etnografie, ktorá vyšla pri príležitosti 40. výročia založenia Kysuckého múzea v Čadci.

Autorom je Miloš Jesenský, spisovateľ a historik, ktorý do knižného sveta priniesol vyše dve desiatky zaujímavých pulikácií. 

Prílohou je "Kysucký dejepis" od čadčianskeho rodáka Rudolfa Mattera.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.


Historická topografia Kysúc – Kysuce na tajných mapách Prvého vojenského mapovania (1763 – 1787)

historicka_topografia_kysucAutorom knihy je Martin Turóci, historik Kysuckého múzea v Čadci, ktorý sa zaoberá predovšetkým modernými dejinami 20. storočia a regionálnymi dejinami Kysúc.

Kniha do problematiky mapovania uvádza čitateľov v historickom kontexte. Jedná sa o tajné mapy tzv. Prvého vojenského mapovania z rokov 1763 – 1787, kedy Kysuce ako súčasť tzv. Horného Uhorska boli v tej dobe súčasťou rakúskeho štátu. Jeho súčasťou boli tiež české krajiny vrátane Sliezska, jeho tešínsku časť, ktorá s Kysucami priamo susedí nevynímajúc. Autor venuje pozornosť i susednému Tešínskemu Sliezsku, hlavne problematike hraničných sporov tešínskych kniežat so slovenskými susedmi a výstavbe fortifikačných systémov na sliezsko-uhorskej hranici v okolí Jablunkova. Zachytené sú nielen historické, vojenské a politické aspekty vtedajšieho mapovania, ale i dobové technické postupy pri zaznamenávaní tvarov reliéfov, spôsob merania v teréne a následné zobrazovanie zemského povrchu v podobe dobovej kartografickej produkcie. Nemalý priestor je venovaný i topografickým záznamom, t. j. opisom jednotlivých kysuckých obcí vrátane dnešného mesta Čadca.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.Jozef Hnitka alebo Múrom proti hlave

jozef_hnitkaZlatý fond Kysuckého múzea v Čadci ponúka novú publikáciu, prinášajúcu komplexný pohľad na život a dielo kysuckého rodáka, spisovateľa a pedagóga, Jozefa Hnitku, ktorého storočnicu narodenia si pripomíname v tomto roku.

Kniha z pera Jána Čomaja, významného slovenského novinára a spisovateľa literatúry faktu, ktorá mapuje život a tvorbu, ako aj myšlienky a podnety Jozefa Hnitku, nie je len obyčajným životopisom, ale je bohatou kronikou vzťahov, skutkov, reálií, o ktorých vieme stále primálo na to, aby sme vedeli oceniť jeho osobnosť.

Jeho životná cesta bola poznačená tým, že sa vytrvalo vzpieral totalitnému režimu, nespĺňal základné umelecké kritériá doby. Jeho tvorba nebola socialistickým realizmom, najčastejšou témou jeho próz bola nepoddajnosť, vzbura vnútorne slobodného človeka voči svetu, v ktorom žil. Nebol totiž len obyčajný spisovateľ, ale bojovník za slobodu ducha, čoho dôkazom je i táto kniha, ktorá sa dá čítať aj ako strhujúci román z územia Slovenska a predovšetkým Kysúc, opisujúc krutosti i ľútosti minulého storočia.


Cena: 13,00 EUR


Pola Negri známa i neznáma 

pola_negri_znama_i_neznamaEdícia Zlatý fond Kysuckého múzea sa rozšírila o ďalšiu publikáciu. Jej najnovším prírastkom je kniha s názvom Pola Negri známa i neznáma od historičky Veroniky Paukovej.

Práca je venovaná významnej predstaviteľke nemej éry filmu, ktorej korene siahajú na Kysuce. Pola Negri, dcéra poľskej matky a slovenského otca, je pritom dokonca označovaná za vôbec prvú európsku herečku, ktorá bola „importovaná“ do Hollywoodu. Prichádzala do styku s najvýznamnejšími osobnosťami spoločenského života a aj ona sama bola svojho času jednou z najsledovanejších tvárí šoubiznisu. Pozornosť však nevzbudzovali len filmy, v ktorých sa objavila, ale i jej súkromie. Do zorného poľa médií sa pritom nejedenkrát dostal práve jej pôvod.

Kniha Pola Negri známa i neznáma sa pokúša ozrejmiť charakter jej väzieb k Slovensku. Okrem iného sa tiež snaží podať do určitej miery sumarizujúci obraz o doteraz publikovaných údajoch týkajúcich sa svetoznámej umelkyne, konfrontovať ich s relevantnými prameňmi a hodnovernými informáciami a oboznámiť tak domáceho čitateľa či už s dlhodobo akceptovanými alebo v priebehu uplynulých rokov revidovanými tvrdeniami. Prichádza však i s novými informáciami o vzťahu Poly Negri a jej príbuzenstva pochádzajúceho z kysuckej obce Nesluša.

Cena: 13,00 EUR


Matej Bel: Liptovská stolica

matej_bel_liptovska_stolica_02Zlatý fond Kysuckého múzea prináša čitateľom v poradí šiesty kompletný slovenský preklad časti slávneho monumentálneho diela Historicko-geografické Vedomosti o súvekom Uhorsku od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela, v ktorom jeho autor jedinečným spôsobom opísal všetkých 48 stolíc vtedajšieho Uhorska. Vedomosti Liptovskej stolice predstavujú jedinečný historický prameň k poznaniu regionálnych dejín Liptova a celého severozápadného Slovenska. V historických a geografických opisoch z polovice 18. storočia sa dočítate, ako v minulosti vyzerala liptovská príroda, aké živočíchy obývali jej lesy a vody. Kniha predstaví zvyky, obyčaje a tradície našich predkov a na základe opisov si budete môcť vytvoriť predstavu o tom, ako v minulosti vyzerali liptovské obce a mestečká.
Publikácia svojou bilingválnou slovensko-latinskou koncepciou nadväzuje na minuloročné vydanie Vedomostí Trenčianskej stolice. Je výsledkom práce tímu slovenských odborníkov, slovenský preklad latinského textu vyhotovil historik a filológ Mgr. Jozef Kordoš, PhD. z Katedry klasických jazykov FF Trnavskej univerzity. Kniha môže slúžiť i ako učebnica či cvičebnica latinského jazyka pre všetkých, ktorí s týmto jazykom pracujú.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.

 


Matej Bel: Oravská stolica

matej bel oravska stolicaPublikácia vydaná v rámci edície Zlatý fond Kysuckého múzea, čitateľom prináša ďalší kompletný preklad i originál latinský text časti diela Historicko-zemepisné vedomosti o novom Uhorsku od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela.

Kniha na svojich stránkach prezentuje cenné poznatky z histórie, etnológie, environmentálnej histórie a ďalších oblastí jedného z tradičných rázovitých historických regiónov Žilinského kraja – Oravy.

Prvá časť knihy predkladá originálny latinský text Vedomostí Oravskej stolice, ktorý pripravil historik a klasický filológ Gergely Tóth, PhD. Druhú časť tvorí slovenský preklad latinského textu, ktorého autorom je Mgr. Imrich Nagy, PhD.

Oravská stolica vo Vedomostiach Mateja Bela prináša informácie o miestopisných a prírodných pomeroch, obyvateľoch, hodnostároch a významných rodoch, ako aj o slúžnovských okresoch Oravskej stolice.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.


Ľudové piesne z Kysúc

ludove_piesne_z_kysuc_02Publikácia je prezentáciou piesňového folklóru Kysúc, ako jedného z najvýznamnejších súčastí tradičného nehmotného dedičstva regiónu, ktorá vznikla na základe dlhoročného výskumu realizovaného etnomuzikológom – autorom Mgr. Pavlom Kužmom.

Kysucké ľudové piesne sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Najmä tematickou rôznorodosťou, krásou nápevov, bohatstvom ľudovej slovesnosti, metrorytmickými osobitosťami, ako aj tonalitou a ambitusom sa radia medzi najkrajšie klenoty tradičnej hudobnej kultúry Slovákov.

Kniha, ktorú vydalo Kysucké múzeum v Čadci, obsahuje 864 ľudových piesní z oblastí Kysúc, vrátane ich notového záznamu s úvodnou historicko-etnografickou štúdiou. Práca môže slúžiť ako študijný materiál nielen pre etnografov, folkloristov, hudobníkov, ale aj všetkých záujemcov o kysuckú ľudovú kultúru.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.


Päť panstiev

pat panstiev01Monografia Päť panstiev - Vybrané aspekty hospodárskeho života na panstvách Žilinského slúžnovského obvodu Trenčianskej stolice od konca 18. do polovice 19. storočia, patrí do Zlatého fondu Kysuckého múzea. Autorom publikácie je PhDr. Marián Liščák, PhD.

Medzi hlavné prínosy publikácie patrí rozbor dôležitých sociálnych a hospodárskych aspektov života v skúmanej oblasti na konci feudalizmu. Ten prehlbuje poznatky o mnohých v tejto oblasti obchádzaných, prípadne málo spracovaných témach, akými sú židovská komunita, ktorá mala významný vplyv na hospodárstvo celého regiónu, ďalej systém doplňovania, zásobovania a ubytovávania armády, ktorý tvoril neodmysliteľnú stránku vtedajšieho života. Za prínosné možno označiť nové poznatky o zbojníctve a jeho vplyve na vtedajšiu spoločnosť. Rozborom obchodu s drevom kniha prináša mnohé nové informácie o jeho komplikovanosti a úskaliach, avšak aj o pltníctve a jeho špecifickej podobe na Kysuciach.

Za dôležitú možno pokladať i analýzu a opis lokálnej dobovej správy, nakoľko táto bola doposiaľ na tomto území spracovaná veľmi útržkovito, pritom i tu možno badať hlavne vo feudálnej správe domínií rozdiely prakticky od panstva k panstvu. Z hospodárskeho hľadiska je prínosným načrtnutie a analýza hospodárskej činnosti jednotlivých domínií. Zaujímavá je i pestrosť sociálnych a hospodárskych aspektov života na jednotlivých panstvách tohto malého regiónu, ktorú by vo všeobecnej rovine na väčšom území bolo len veľmi ťažké zachytiť.

Cena: 7,70 EUR


Dubie 1367 - 2017

dubieKolektívna monografia, ktorej hlavným autorom a zostavovateľom je Mário Janík, sa skladá z niekoľkých častí. Prvá časť mapuje prírodné pomery a polohu Dubia. Druhá časť približuje históriu – od prvej písomnej zmienky, po koniec 20. storočia. Historický exkurz dopĺňajú reprodukcie listín, máp a dobových materiálov. Tretia časť knihy dokumentuje sociálne, spoločenské a ekonomické aspekty života v obci a neskôr časti zlúčenej s Kysuckým Novým Mestom. Autor pokračuje v dejinách Dubia a života jeho obyvateľov až do roku 2017, odkedy pôsobí Občianske združenie Dubie, ktoré sa venuje aj prezentácii duchovných a kultúrnych hodnôt obyvateľov miestnej časti. Záver knihy pojednáva o súčasnosti a dubskej encyklopédii, ktorú spracovali manželia Jánoškovci.

Spoluvydavateľom monografie je Kysucké múzeum v Čadci.

Cena: 8,00 EUR

 


Matej Bel: Turčianska stolica

matej bel turcianska stolicaPublikácia bola vydaná v rámci edície Zlatý fond Kysuckého múzea, vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia a čitateľom prináša nový preklad Vedomostí Turčianskej stolice tvoriacich súčasť komplexnejšieho a rozsiahlejšieho diela Historicko-zemepisné vedomosti o novom Uhorsku od slovenského polyhistora a učenca Mateja Bela. Kniha prezentuje cenné poznatky z histórie, etnológie, environmentálnej histórie a ďalších oblastí vzťahujúcich sa k jednému z tradičných historických regiónov Žilinského kraja – Turcu.  Publikácia zároveň reprezentuje v poradí štvrté vydanie prekladu časti vyššie uvedeného diela,  ktoré  Kysucké múzeum, v rámci novej bilingválnej koncepcie, sprístupňuje čitateľskej verejnosti od roku 2013.
Podobne ako pri predchádzajúcich vydaniach i v tejto edícii publikáciu tvoria dve časti. Prvú predstavuje originálny latinský text Vedomostí Turčianskej stolice. Druhou časťou knihy je slovenský preklad latinského textu. Obidve súčasti spracovala klasická filologička doc. Mgr. Erika Juríková, PhD, pôsobiaca na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Publikáciu do výslednej podoby zostavili − historik Kysuckého múzea Mgr. Martin Turóci a docentka Erika Juríková.  
 
 


Matej Bel: Zvolenská stolica

zvolenska stolicaZlatý fond Kysuckého múzea prináša čitateľom ďalší zväzok Belových Vedomostí, zostavený podľa zásad novej bilingválnej slovensko-latinskej koncepcie.  Vedomosti Zvolenskej stolice majú tú výhodu, že ide o rodný kraj autora, v ktorom vyrastal a kde v období dospelosti po určitú dobu i profesijne pôsobil. Mnohé z opisovaných skutočností preto veľmi dobre poznal vďaka osobnej skúsenosti, čo znásobuje výpovednú hodnotu a hodnovernosť prezentovaných informácií.

Svojou koncepciou publikácia nadväzuje na predchádzajúce dvojjazyčné vydania Vedomostí Trenčianskej, Liptovskej, Oravskej a Turčianskej stolice. Vedomosti Zvolenskej stolice na svojich stránkach čitateľovi prinášajú cenné poznatky z histórie, etnológie, environmentálnej histórie a ďalších oblastí jedného z našich najrázovitejších krajov. Okrem primárnej funkcie cenného historického prameňa, publikácia predstavuje i praktickú cvičebnicu latinčiny, určenú pre všetkých, ktorí študujú či pracujú s týmto jazykom.

Monografia, ktorá vyšla v edícii Zlatý fond Kysuckého múzea v Čadci, je výsledkom práce kolektívu odborníkov a pozostáva z dvoch nosných častí. Prvú predstavuje originálny latinský text Vedomostí , druhú tvorí slovenský preklad latinského textu. Obidve súčasti – latinský text i preklad do slovenského jazyka pripravil Mgr. Imrich Nagy, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici, ktorý je zostavovateľom publikácie, spolu s Mgr. Martinom Turócim, PhD. z Kysuckého múzea v Čadci.

Súčasťou publikácie je i originálna mapa Zvolenskej stolice, ktorú pre pôvodné vydanie vyhotovil cisársky kartograf Samuel Mikovíni.

Kniha je vypredaná, k nahliadnutiu v knižnici Kysuckého múzea.


Zemianske rody v Žiline

zemianske rodyMonografia o zemanoch, vydaná v rámci Zlatého fondu Kysuckého múzea, prináša impozantný zoznam viac ako stovky rodov, ktorých príslušníci ovplyvňovali dejiny nielen v regionálnom meradle. Súčasne je i exkurzom do sveta žilinskej nobility, ktorá svoje privilégiá poväčšine získala v priebehu 17. storočia.
Témou predkladanej monografie sú teda šľachtické rody, ktoré boli zaznamenané v meste Žilina v 17. a 18. storočí. Autorka knihy Danka Majerčíková sa sústredila na rody patriace k nižšej šľachte – zemanom, ktoré pochádzali zo Žiliny alebo sa tam prisťahovali a usadili.

Kniha je doplnená genealogickými tabuľkami.

Cena: 15,00 EUR

 

Na cudzích frontoch. Vojaci z Kysúc v bojoch v zahraničí počas 2. svetovej vojny

na cudzich frontochPublikácia približuje osudy kysuckých vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov 2. svetovej vojny v zahraničí. Druhá svetová vojna kruto zasiahla do života kysuckých mužov a ich rodín. Mnohí odišli bojovať mimo Slovenska a je zaujímavé, do akých krajín sa dostali. Bojovali na viacerých kontinentoch, v Európe, Ázii, Afrike, aj na Blízkom východe. Kniha je venovaná predovšetkým tým, ktorí sa z vojny nevrátili a zahynuli v cudzine, zanechajúc po sebe ženy a svoje rodiny. Pozornosť sa však sústreďuje aj na vojakov, ktorí sa domov vrátili, mnohí s podlomeným zdravím. Zaujímavosťou knihy sú denníky vojakov, ktoré si písali počas vojny. Ich autentická výpoveď určite stojí za prečítanie.
Autorom monografie je Ladislav Paštrnák a spoluvydavateľom Kysucké múzeum v Čadci.

Cena: 30,00 EUR

 

Žofia Bosniaková

zofia bosniakova 600x600Kolektívna monografia Matice slovenskej, Žilinského samosprávneho kraja, Považského múzea v Žiline a Kysuckého múzea v Čadci. Uhorská šľachtičná Žofia Bosniaková (1609 – 1644) mala už počas svojho krátkeho života povesť šľachetnej, štedrej a obetavej ženy. Pochovaná bola na Strečnianskom hrade a smrťou sa začala písať ďalšia tajuplná kapitola  jej príbehu. Jej telo ostalo zachované a v roku 1729 ho slávnostne preniesli do kostola v Tepličke nad Váhom, odkiaľ ho až v roku 2009 vyniesol a spálil psychicky narušený muž.
Trinásť autoriek a autorov v tejto knihe prináša doteraz najucelenejší a najplastickejší obraz nevšednej šľachtičnej, pohľady do Žofiinho súkromia, do búrlivých udalostí neľahkej doby protitureckých bojov i protihabsburských povstaní. Okrem unikátnych faktov, dokumentov a ilustrácií ponúka zamyslenie nad pominuteľnosťou, nesmrteľnými hodnotami ľudského života a nad odkazom života Žofie Bosniakovej.

 

 

Žilinský kraj na križovatkách dejín 1918 - 1968

zilinsky kraj 1918 1968 300x300Monografia, ktorá vyšla v edícií Zlatý fond Kysuckého múzea, pojednáva o prelomových udalostiach v regiónoch Žilinského kraja – na Kysuciach, hornom Považí, Turci, Liptove a Orave, odohrávajúce sa počas osmičkových rokov v 20. storočí. Vďaka regionálnym bádateľom nazriete za oponu veľkých dejín a presvedčíte sa, že odraz prevratov, celoštátnych udalostí či revolúcií mali obrovský dopad aj na mikroregióny. Ba naopak, častokrát práve z nich vychádzali impulzy ovplyvňujúce vývoj na československej politickej i kultúrnej scéne.

Kniha mapuje vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov, predostiera odraz Mníchovskej dohody, Viedenskej arbitráže a autonómie Slovenska. Neobchádza ani komunistický prevrat v roku 1948 a otázku „komunistickej slobody“ pri vykreslení Pražskej jari.

Autormi publikácie je Mgr. Tomáš Adamčík, PhD., MVDr. Miloš Jesenský, PhD. a kolektív

                                Cena: 15,00 EUR

 

Zemianske rody na Kysuciach

zemianske rody kysuce 300x300Monografia, ktorá vyšla v rámci Zlatého fondu Kysuckého múzea v Čadci, pojednáva o šľachticoch, ktorí sa narodili alebo pôsobili na Kysuciach. Impozantný zoznam desiatok rodov, ktorých príslušníci ovplyvňovali dejiny nielen v regionálnom meradle je súčasne aj exkurzom do sveta kysuckej nobility daného obdobia. Publikácia, ktorej autorkou je Mgr. Danka Majerčíková, je presvedčivým dôkazom jej odborného úsilia, s akým nám sprostredkovala históriu nižšej šľachty.

Cena 2,90 EUR

 

 

 

Svrčinovec monografia obce

svrcinovec 300x300Kolektívna monografia, ktorej hlavným autorom a zostavovateľom je Mgr. Martin Turóci, PhD., zachytáva históriu a život v obci od najstaršieho obdobia po rok 1948 a je prvou vedeckou monografiou o obci. Autorský kolektív Kysuckého múzea, ktorý sa podieľal na tvorbe tejto knihy, zhromaždil mnohostranný a veľmi cenný pramenný materiál svedčiaci o živej a bohatej histórii obce. Jednotliví autori v ňom zmapovali osudy Svrčinovca od jeho počiatkov až po rok 1948, ktorý akoby oddeľoval dve historické obdobia – starého a nového Svrčinovca. Predkladaná publikácia čitateľom priblíži najmä históriu starého Svrčinovca, spätého s tradičnými zamestnaniami a stáročnými tradíciami predkov.

Cena 18,00 EUR

 

 

Prenesené Kysuce

prenesene kysuce 300x300Zostavovatelia populárno – náučnej publikácie, pracovníci múzea, Marián Liščák a Mário Janík prinášajú na 253 stranách doteraz najkomplexnejší pohľad na Múzeum kysuckej dediny. Čitateľom chcú prostredníctvom knihy predstaviť všetky dostupné informácie či už z archívneho výskumu alebo od žijúcich pamätníkov, ktorí ich prostredníctvom svojich spomienok a osobného pohľadu prenesú do čias, kedy bol skanzen ešte len odvážnou myšlienkou na papieri a svet dreveníc bol všade na vôkol.
Kniha je unikátna hneď z viacerých hľadísk. V prvom rade ide vôbec o prvú väčšiu publikáciu venovanú kysuckému múzeu v prírode. V šiestich kapitolách prináša komplexné informácie o histórii kultúrnej pamiatky, o etapách jej architektonického vývoja, prestavbách, kysuckých stavbách, ale i výsledkoch a súčasnom stave. Nejedného čitateľa prekvapí výberom objektov, ktoré podľa pôvodnej koncepcie mali stáť v skanzene a poskytne mnoho priestoru na zamyslenie, pretože z celej plánovanej expozície nebola vybudovaná ani jedna tretina a žiaľ niektoré stavby už neexistujú.
Pridanou hodnotou Prenesených Kysúc sú jedinečné spomienky zamestnancov, ktorí v skanzene prežili významnú časť svojho života a zanechali v ňom kus svojho srdca. Dočítate sa, ako sa potykali s pravou kysuckou zimou, zlou pracovnou morálkou a rôznymi problémami, ktoré im sťažovali budovanie skanzenu. Samozrejme nebolo všetko len čierne, v ich spomienkach sa nájde aj mnoho úsmevných príhod, bez ktorých by história skanzenu nebola históriou.
Jedinečnosť publikácie spočíva aj v množstve vzácnych fotografií z archívu Kysuckého múzea, ale aj zo Štátneho archívu v Žiline - pobočka v Čadci, ktoré sú publikované po prvýkrát.

Cena 10,00 EUR

 

Krupec

krupec foto 300x300Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vďaka podpore Fondu na podporu umenia v predvianočnom čase vydáva biografiu, ktorá je komplexnou analýzou života a diela národovca, filantropa, bankára, podnikateľa, veľkostatkára, stavebného inžiniera, vášnivého poľovníka a predstaviteľa praktického prúdu realizmu Rudolfa Krupca.
Hovorí sa, že kto nepozná dejiny ako, keby žil v tme, preto náš kolega, historik Daniel Husárik, zaplnil tmavé miesto a vo svojej novej knihe poodhalil život ďalšej osobnosti slovenských dejín. Pri písaní tejto publikácie spájal známe a objektívne fakty so subjektívnymi pocitmi a názormi ľudí z Krupcovho najbližšieho okolia, vďaka čomu získal jedinečný pohľad na to kto v skutočnosti Rudolf bol. Autorovi sa podarilo vykresliť jeho život na pozadí širšieho rodinného kontextu. Na 204 stranách sa dozviete, že Rudolf Krupec bol určite najvýznamnejšou zatiaľ ne/poznanou osobnosťou obce Bystričky, na ktorú nikdy nedal dopustiť a kam sa vo voľnom čase vždy rád vracal. Zaujímavosťou je aj to, že práve vďaka nemu tam zavítal T. G. Masaryk s rodinou. Zistíte, že bol zakladateľom moderného slovenského bankovníctva a vedúcou osobnosť hospodárskeho života na území Slovenska na prelome 19. a 20. storočia. Okrem toho sa dozviete, že bol podpredsedom Národného domu, hlavným staviteľom a, že v Martine nebolo hospodárskeho diela, za ktorým by nestál kapitál Rudolfa Krupca. Podporoval národné aktivity. Bol mecénom kultúry, umenia a spoluorganizátorom národopisnej výstavy, čím boli položené základy slovenského múzejníctva. Navrhol efektívnejšiu výstavbu železnice okolo mesta Bytča. Mestu pomáhal ako dopravný inžinier a geodet viacerými cennými radami. Dočítate sa aj o tom, ako Žilinčanom venoval toľko chleba ako celé Kysucké Nové Mesto dohromady. Angažoval sa, ako člen výkonného výboru Slovenskej národnej strany a jeho ideou bolo pretvoriť Turčianske kasíno na veľký sociálno-kultúrny spolok pre celé Slovensko, čo sa mu však nepodarilo.
Jedinečné čaro tejto knihe dodáva to, že je popretkávaná osobnými spomienkami zo súkromnej korešpondencie. Zaujímavá je aj druhá časť publikácie, ktorá je obohatená o podrobnú genealogickú tabuľku a bohatú obrazovú prílohou fotografií, ktoré neboli ešte nikde uverejnené. Vďaka tejto knihe jedinečné životné stopy R. Krupca nezostanú zaviate prachom ani po 180 rokoch od jeho narodenia.

Cena 4,90 EUR