V neskoršom období slúžil kaštieľ na obytné účely, v sedemdesiatych rokoch prebehla rekonštrukcia a od roku 1983 tu má svoje expozície a výstavné siene Kysucké múzeum. Okrem toho sa v kaštieli konajú rôzne výstavy, pre školy sa organizujú prednášky a prezentácie, tvorivé dielne.

Pozvánky

posledná večera
12.2.- 28. 5. 2023

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pozýva na výstavu akademického maliara Stana Lajdu inštalovanú v priestoroch renesančného Kaštieľa v Radoli od 12. februára 2023 do 28. mája 2023. Výstava predstavuje súbor detailov autorovej rekonštrukcie svetoznámeho diela Posledná Večera v mierke 1:1, ktoré vytvoril renesančný génius Leonardo da Vinci.

DOLNÉ KYSUCE NA HISTORICKÝCHPOHĽADNICIACH
5. 2. - 14. 5. 2023

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v priestoroch Kaštieľa Radoľa unikátnu výstavu vzácnych, viac ako storočných pohľadníc.

PLAGáT STREDOVEK
09.11. 2022 - 05.03. 2023

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja,  pripravilo v radoľskom kaštieli v spolupráci s nadšencami z Historického spolku sv. Šebastiána z Krásna nad Kysucou zaujímavú výstavu.