Klub priateľov pre záchranu kultúrnych a historických pamiatok KYSÚC v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Kysuckým múzeom v Čadci zorganizovalo projekt na podporu prezentácie a tvorby, ktorá v regióne Kysúc tvorivo kombinuje postupy folklórnej hudby so súčasnou populárnou (boli zakúpené CD nosiče, vyrobené propagačné materiály – plagáty) a táto tvorba bola zaradená do letnej programovej ponuky Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Úlohou projektu je podpora tvorby v regióne, ktorá je tvorivou syntézou ľudovej hudby a progresívnych hudobných žánrov (etno – rock a pod.) za účelom oslovenia predovšetkým mladej generácie a vzbudenia jej záujmu o hudobný folklór modernými aranžmánmi. Projekt tiež podporil programovú ponuku Múzea kysuckej dediny zaradením tohto typu tvorby do štruktúry podujatí v skanzene, s cieľom prezentovať moderné trendy etnohudby.  V letnom programe Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici vo Vychylovke sa predstavila okrem iných kapiel aj folk – rocková kapela Kysucká muzika z Čadce, ktorá vydala CD s názvom „Po našom“, kde v piesňach kombinuje rôzne žánre hudby napr. folk, rock, R&B a iné, ktorými si získava fanúšikov rôznej vekovej kategórie. Propagačné materiály (plagáty, CD – nosiče) boli návštevníkom k dispozícii na realizovaných podujatiach v skanzene. O tvorbu folk – rockovej kapely bol veľký záujem a rovnako aj o propagačné materiály. Projekt bol realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.