Skladacka Zeleznicky page 0001

Krajská organizácia cestovného ruchu, Žilinský turistický kraj, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vydáva novú skladačku, propagujúcu železničky nachádzajúce sa na území súčasnej Žilinskej župy. Návštevníci a priaznivci železníc budú tak mať na jednom mieste všetky informácie o
Historickej lesnej úvraťovej železnici
Oravskej lesnej železnici
Považskej lesnej železnici
Múzeu dopravy