Návštevníci si môžu pozrieť stále expozície Kysucká odysea - od pravekých ľudí po astronautov a Cesta do stredu Zeme. Momentálne je sprístupnená aj výstava Socialistické Kysuce alebo takto sme žili...

Pozvánky

22.10. 2022 - 30.01.2023

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti, pripravili pre návštevníkov Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou interaktívnu výstavu Hravá hlava.

 

10.9-30.11.2022

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v L. Mikuláši pripravilo  v priestoroch  Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou výstavu približujúcu históriu vzniku názvoslovia organizmov.

14.5.2022

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, si pri príležitosti Európskej noci múzeí a galérií (La Nuit européenne des musées), pripravilo vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou zaujímavý večerný program.