osuchy_s_cesnakom_a_medomfazulovo-kapustovo-hubova_polievkaPozývame vás v nedeľu 29. septembra 2013 do Skanzenu Vychylovka na podujatie, ktoré je nazvané "Po stopách gastronómie", kedy návštevníci skanzenu môžu v tento deň ochutnať tradičnú ľudovú stravu z priľahlých regiónov. Prípravu poľských, českých i slovenských jedál budete môcť sledovať priamo v historických objektoch skanzenu na dobových peciach. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 


Zároveň si v tento deň môžete prísť zaspomínať na minulosť pri odchode regrútov na vojnu. Zvyky viažuce sa k odchodu mládencov do kasární priblíži Folklórny sor Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta od 13.00 hod. v Stanici Skanzen. O 14.00 hod. bude program pokračovať hudbou, spevom a tancom  na pódiu pri Krčme z Korne.Srdečne vás pozývame do Skanzenu v Novej Bystrici – Vychylovke, spríjemniť si sviatočný deň návštevou jesennej prírody a pripomenúť si deň, na ktorý spomínajú viacerí teraz už otcovia i starí otcovia.
regruti_06kapustniakyV dedinskom spoločenstve odvod na základnú vojenskú službu v 1. polovici 20. storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval v tomto období za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nie vždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom jarnom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na odvody starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia obecnej samosprávy. Po odvode a návrate do obce nasledovala rozlúčková zábava (regrútska zábava). Tesne pred narukovaním, obyčajne koncom septembra, sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Slávnostného vyprevádzania pri odchode mládencov z obce sa zúčastňovala rodina a ostatná mládež. Sprievodným znakom odvedenca na vojnu bol slávnostný odev, zvýraznený viacerými symbolmi – pierkom a stuhami na klobúku alebo pripnutými vo výške pŕs, ktoré nosili až kým v jesennom období nenarukovali. Spoločenský význam udalosti pri príležitosti odchodu mládencov na vojenskú základnú službu sa zachoval až do jej zrušenia 1. 1. 2006. Regrútska tematika sa odzrkadlila vo viacerých folklórnych žánroch.