fantazia08Pozývame vás na prehliadku putovnej slovensko-poľskej výstavy, ktorá prezentuje tvorbu ručných prác klientov zo zariadení sociálnych služieb zo Žilinského kraja a z mesta Bielsko – Biala. V Skanzene Vychylovka bude sprístupnená do 28. októbra 2013 v objekte Stanica Skanzen.

Autormi IV. ročníka tejto výstavy je Centrum sociálnych služieb Fantázia, občianske združenie Chrabromilmesto Bialsko-Biala. Výstava prináša kreatívne ručne zhotovené výrobky z rozmanitých materiálov, vyrobené rôznymi umeleckými technikami, ktoré sú výsledkom tvorivých nápadov a šikovných rúk klientov zo slovenských a poľských zariadení sociálnych služieb. Výstava je spoločným projektom slovensko-poľskej spolupráce a sprístupnená verejnosti bude počas šiestich mesiacov (október – december 2013 na Slovensku a január – marec 2014 v Poľsku) v múzeách, kultúrnych inštitúciách a sociálnych zariadeniach v regiónoch Žilinského samosprávneho kraja a v poľskom meste Bielsko – Biala.

Súčasťou výstavy je tiež prezentácia uskutočnených aktivít tohto realizovaného mikroprojektu s názvom „Skvalitnenie života klientov zariadení sociálnych služieb cezhraničnou integráciou“.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci  Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013.

Srdečne vás všetkých pozývame na výstavu a veríme, že sa vám „Svet fantázie inými rukami“ bude páčiť.

pl_sk             eu