V piatok 22. novembra 2013 sa v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže k výstave Pevní vo vernosti – história 71. „drotárskeho“ pešieho pluku.

 
Výsledky súťaže:

Kategória 1 - kresba:

diplom_1.miesto_kresba1.miesto - Zuzana Šusteková


2.miesto - Katarína Poláčiková


3.miesto - Martina Stančová


Kategória 2 - textový príspevok:

diplom_1.miesto_textovy__prispevok1. miesto - František Habľák


2. miesto - Mária Adamcová


3. miesto - Jakub Jurák

Pamätné listy:

František Habľák

Viktória Kašariková

Mária Šimaljáková

Františka Skalková

Porota:

Predseda - PhDr. Alojz Kontrik

Členovia - Mgr. Veronika Pauková, Mgr. Danka Majerčíková