betlehemy_-_kenaVýstavu Svet betlehemov – betlehemy sveta, si prišlo pozrieť do Kysuckého múzea v Čadci vyše tisíc návštevníkov nielen z Kysúc a z celého Slovenska, ale aj z Česka, Poľska a Brazílie.

Betlehem vznikol ako výraz túžby po sprítomnení Kristovho narodenia a patrí okrem svietiaceho  vianočného stromčeka, imela a vyprážaného kapra medzi charakteristické rekvizity stredoeurópskych Vianoc. Tematická výstava „ Svet betlehemov - betlehemy sveta“ v sebe spájala vianočný čas spolu s históriou a náboženstvom.

            31. januára 2014 sme zatvorili výstavnú miestnosť Kysuckého múzea v Čadci, ktorú vyše dva mesiace zdobili betlehemy z rôznych krajín sveta: Slovinska, Česka, Mexika, Ruska, Izraela, Rakúska, Bolívie, Nigérie, USA, Ekvádora, Uruguaja, Číny, Kene, Peru a ďalších krajín. Najhodnotnejším bol porcelánový betlehem od ruského akademického sochára Nikolaja Mašukova. Medzi exponátmi sa vynímal  aj betlehem nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka a symbolický betlehem, ktorý vytvoril autor výstavy. V nádobe bol piesok z izraelskej púšte, kamienky, predstavujúce jednotlivé postavy z Betlehema a olivové ratolesti z Getsemanskej záhrady. Výstava bola doplnená betlehemami zo zbierok Kysuckého múzea v Čadci. Súčasťou výstavy bolo premietanie krátkeho filmu, ktorý nás zaviedol do hlavného mesta Slovinska – Ľubľany, na výstavu betlehemov sveta. Pre žiakov základných a stredných škôl boli pripravené odborné prednášky a besedy s autorom výstavy PhDr. Alojzom Kontrikom - etnografom Kysuckého múzea v Čadci a tvorivé dielne „Maľovanie  vianočných ozdôb“ s pani Dankou Perďochovou.

Prínosom tejto výstavy bolo priblíženie histórie a ukážok betlehemov vyrobených z rôzneho prírodného materiálu. Výstava bola pripravená v spolupráci s Karmelitánskym kláštorom v Sore (Karmeličanskim samostanom Sora) v Slovinsku a Misijným múzeom v Nitre.

Medzi posledných návštevníkov patrili študentky z Pedagogickej a sociálnej akadémie svätej Márie Goretti v Čadci. Pripravili sme pre nich prehliadku výstavy vo večerných hodinách, spojenú s odborným výkladom autora výstavy a premietaním krátkeho filmu. Na záver odznelo ich poďakovanie, ktoré zvečnili i zápisom do kroniky výstav: „Veľmi pekne ďakujeme za prekrásnu výstavu a obohacujúci výklad, vďaka ktorému sme sa dozvedeli veľmi veľa informácií“.

Kysucké  múzeum v Čadci ďakuje všetkým návštevníkom, ktorí si prišli pozrieť výstavy v jeho expozíciách a teší sa na Vašu priazeň aj v roku 2014.

                                                                                                            
Darina Hnidková