fs_drevar_stavanie_majaAk si chcete vychutnať prebúdzanie sa prírody zo zimného spánku, príďte v nedeľu 4. mája 2014 do Skanzenu vo Vychylovke, ktorý po zimnej prestávke opäť otvorí brány expozície návštevníkom.


Návštevníci, ktorí zavítajú na otvorenie  sezóny v skanzene, čaká bohatý kultúrny program:

  9.00 hodOtvorenie brán skanzenu a slávnostné zakúrenie v parnej lokomotíve U 34

12.00 hod.  Stavanie mája pri základnom kameni v podaní Folklórneho súboru Drevár  

                   z Krásna nad Kysucou

12.45 hod.  Krojovaný sprievod od základného kameňa do Kaplnky Panny Márie Ružencovej

13.00 hod.  Slávnostná svätá omša

14.00 hod.  Účinkovanie FS Drevár z Krásna nad Kysucou na pódiu pri objekte Krčma

                   z Korne

Počas celého dňa vám ponúkame  Kuchyňu starých materí –  tradičné ľudové jedlá , ktoré budeme pripravovať priamo v objektoch na dobových peciach.


Stavanie mája  je zvyk a tradícia viažuca sa k prvému máju spojená s hudbou, spevom a tancom. Tento zvyk je na Kysuciach uchovávaný dodnes na základe starobylej tradície, podľa ktorej máje – z kôry olúpané smreky s ozdobeným stromčekom - stávali mládenci dievčatám posledného apríla vždy v noci a potom spievali pieseň, ktorou dievča zobúdzali:

„Stavaj dievča hore, staviame Ti máje, ak hore nevstaneš, mája nedostaneš.“

 Každá dievka mala pripravené krepové farebné stužky alebo papieriky, ktorými stromček ozdobila. Pri stavaní mája mládenci hrali na heligónke, spievali a tancovali. Máj nestavali iba tým dievkam, ktoré sa previnili alebo na zábave odmietli tancovať a chlapci jej dali „vyhrať marš“.