skanzen_-_sv.omsa- Skanzen vo Vychylovke si slávnostnou omšou pripomenul štyridsiate výročie svojho vzniku

- ocenenie Litteras memoriales pre kysuckých múzejníkov


V nedeľu, 18. mája 2014 sa pri kaplnke Panny Márie Ružencovej v kysuckom skanzene na Vychylovke za hojnej účasti návštevníkov uskutočnila slávnostná svätá omša, ktorú za asistencie novobystrického farára Stanislava Capiaka celebroval žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Omša bola venovaná okrúhlemu jubileu založenia skanzenu, ktorý bol založený pred štyridsiatimi rokmi. Po skončení obradov sa prítomným prihovoril žilinský župan Juraj Blanár, ktorý vyzdvihol prácu múzejníkov na uchovaní i zveľaďovaní pamiatok regiónu a do rúk riaditeľa Kysuckého múzea Miloša Jesenského odovzdal ocenenie Litteras memoriales. Ten sa županovi poďakoval za porozumenie a starostlivosť, ktoré Žilinský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ inštitúcie, venuje potrebám múzea a uchovaniu kultúrneho dedičstva.


Veľmi nás povzbudila účasť vzácnych hostí na jubilejnej slávnosti založenia skanzenu,“ povedal M. Jesenský. „V roku jeho vzniku, v čase tvrdej normalizácie, síce mohol mať – ako sa hovorí – „požehnanie“ úradov, ale tým skutočným požehnaním je až skutočnosť, že dnes môžeme návštevníkom ponúknuť vďaka dobrej spolupráci s cirkvou aj účasť na duchovnom, nielen na kultúrnom bohatstve regiónu. Kultúra bez duše by bola iba prázdnou formou bez obsahu, preto už niekoľko rokov vychádzame v ústrety našim návštevníkom pravidelnými bohoslužbami, ktoré obetavo vykonáva tunajší správca  novobystrickej farnosti.“