pavol_hrtus_jurinaKysucké múzeum v Čadci organizuje v rámci Roku P. H. Jurinu literárno-historický seminár Slovo proti moci, ktorý sa uskutoční v piatok 21. novembra 2014 od 12.30 - 15.30 hod.


Seminár sa bude konať v budove Kysuckého múzea na Moyzesovej ulici 50 v Čadci - zasadačka 2. poschodie.


Program seminára:

12.00 – 12.30 hod.

Prezentácia účastníkov

 

12.30 hod.

Slovo patrí moci: Peter Jilemnický v službách komunistickej propagandy

/MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci/

 

12.50 hod.

Slovenský hlas proti moci

/PhDr. Pavol Holeštiak, PhD., riaditeľ Úradu ŽSK/

 

13.10 hod.

Vzťah náboženstva a umenia v literatúre svetovej a slovenskej moderny

/Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., Ústav svetovej literatúry SAV a PF UK Bratislava/

 

13.30 – 14.00 hod.

Prestávka

 

14.00 hod.

Pražská jar vs. Kysucká zima alebo rok 1968 v kysuckej literatúre

/Mgr. Peter Kubica, riaditeľ odboru informácií a zahraničných vzťahov, hovorca Úradu ŽSK/

 

14.20 hod.

Zakázaná literatúra najlepšie chutí

/Mgr. Daniel Husárik, literárny historik Kysuckého múzea v Čadci/

 

14.40 hod.

Sloboda prejavu v kysuckých dejinách

/Mgr. Martin Turóci, historik Kysuckého múzea v Čadci/

 

15.00 hod.

Diskusia