pavol_hrtus_jurinaKysucké múzeum v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, pripravilo pre študentov a pedagógov literárno-historický seminár pod názvom Slovo proti moci.

Podujatie sa uskutočnilo 21. novembra 2014 v priestoroch Kysuckého múzea v Čadci.  S odbornými referátmi na ňom vystúpili aj literárne činní predstavitelia Žilinského samosprávneho kraja, Pavol Holeštiak a Peter Kubica. V úvode všetkých privítal a následne predniesol svoj príspevok Peter Jilemnický v službách komunistickej propagandy“-  riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci, Miloš Jesenský.

Peter Kubica referátom „Pražská jar vs. Kysucká zima alebo rok 1968 v kysuckej literatúre“ priblížil slobodnú reflexiu udalostí roku 1968 v regionálnej tvorbe v kontraste s tvrdými normalizačnými praktikami, ktoré sa ju v nasledujúcich rokoch pokúšali umlčať.

Pavol Holeštiak, ktorý sa dlhodobo venuje problematike slovenskej exilovej literatúry si pri tejto príležitosti pripravil prednášku „Slovenský hlas proti moci“, o ktorej povedal:

„Už samotný názov konferencie vo mne vyvolával pocit výzvy, pozitívne emócie i možnosť priblížiť účastníkom neskreslenú pravdu. Samotné príspevky prekonali moje očakávania svojou kvalitou, profesionálnym prístupom, originalitou i zmyslom pre humor. Nebol to len boj literátov proti totalite, arogancii moci v našej histórii vo vzťahu k tomuto národu. Stále sme dlžní tým skutočným hrdinom, o ktorých ani poriadne nevieme, avšak súčasné médiá nám podsúvajú pseudohviezdy našej minulosti či rovno vlkov v baránkovom rúchu. V manipulácii sa toho zrejme veľmi nezmenilo. Svoju prednášku, Slovenský hlas proti moci, som poňal v rámci širšieho historického kontextu, objektívneho pohľadu na naše dejiny a ich popularizáciu. V tejto oblasti vidím stále veľa práce, výziev i nápravu krívd.“

Slovo dostali aj odborní pracovníci Kysuckého múzea. Historik Martin Turóci oboznámil účastníkov s problematikou slobody prejavu v kysuckých dejinách, záver zasa patril literárnemu historikovi Danielovi Husárikovi a jeho príspevku „Zakázaná literatúra najlepšie chutí.“

Rozšírené verzie referátov zo seminára si záujemcovia budú môcť prečítať v práve vychádzajúcom Zborníku Kysuckého múzea.