vianoce_2014_skanzen_05I keď skanzen nebol zapadaný snehom, ktorý mal dodávať pripravenému podujatiu tú správnu atmosféru, v nedeľu 7. decembra 2014, bol otvorený pre verejnosť aj v zimnom období.

Tí, ktorí zavítali do rozprávkovej doliny Chmúra a navštívili skanzen – skvost ľudovej architektúry a kultúry na Kysuciach, mali možnosť priblížiť si a zamyslieť sa nad životom našich predkov v predvianočnom období. Kysucké múzeum v Čadci pripravilo pre milovníkov zvykov viažucich sa k najkrajším sviatkom v roku, medzi ktoré neodmysliteľne patria Vianoce, tradíciu, ktorá sa zachováva v kostoloch dodnes. „Jasličkovú pobožnosť“ nám sprítomnila a obohatila adventnými piesňami Folklórna skupina Dolinka z Novej Bystrice. Nechýbala tradičná vianočná kapustnica a lahodný punč, ktorých vôňa sa rozlievala široko - ďaleko. Vianočnú atmosféru tomu dodávali nádherne ľubozvučné koledy v podaní Ľudovej hudby bratov Kováčovcov z Novej Bystrice. Raganov mlyn ožil zručnými remeselníkmi, ich výrobkami a voňavými vianočnými oblátkami. Nezabudlo sa ani na zapálenie druhej adventnej sviece a vianočného stromčeka. Podaktorí strávili chvíle v objekte Stanica Skanzen, kde si mohli pozrieť prezentáciu Skanzen v zime, reláciu s vianočnou tematikou Nebíčko v papuľke a výstavu fotografií Josefa Nového „Skanzen vo fotografií“.

V krátkosti vám pripomenieme, priblížime a zároveň oboznámime so štatistickými údajmi o expozícií Skanzen a Historická lesná úvraťová železnica v Novej Bystrici – Vychylovke.

Počas sezóny sme každú nedeľu, niekedy aj cez týždeň, pripravovali pre návštevníkov bohaté kultúrne programy, zamerané na zvyky a tradície našich predkov. Nechýbali ani remeselníci a rôzne prezentácie, ktoré mali u návštevníkov veľký ohlas. Celkom bolo odprezentovaných 31 kultúrnych podujatí. Medzi najvýznamnejšie podujatia, ktoré navštívilo najviac návštevníkov, patria: Deň detí, Kuchyňa starých materí, Ovčiarska nedeľa, Medzinárodný gastronomický deň, Pozdrav od susedov a Čajkovské vinohrady - po prvýkrát prezentujúce sa vinohrady z obce Čajkov. Každé z týchto podujatí navštívilo vyše 1200 návštevníkov. Programy sa pripravovali väčšinou v spolupráci s folklórnymi skupinami a súbormi, ktoré sú zrkadlom života našich predkov a zároveň svedectvom pracovitosti a veľkej múdrosti kysuckého ľudu, ktorý zároveň objavoval klenoty ľudovej kultúry. Veľkým obohatením kultúrnych podujatí boli zaujímavé výstavy a to: stála expozícia Krása ľudového kroja, výstava Vlaky s vôňou dreva, Z histórie Skanzenu vo fotografii, pripravená k 40. výročiu svojho založenia, výstava stavebnice Merkur, Ako tečú pesničky – výstava venovaná páleniu ovocných destilátov, pripravená v spolupráci s Trenčianskym múzeom v Trenčíne a výstava Skanzen fotoobjektívom – autorská výstava Josefa Nového zo Žiliny.

Túto sezónu navštívilo skanzen 32 318 návštevníkov a na Historickej lesnej úvraťovej železnici sa odviezlo 50 004  cestujúcich, spolu je to  82 322 návštevníkov, z toho 3619 cudzincov. Porovnanie za minulé sezóny:

Rok 2012  Skanzen 30 788,  HLUŽ 41 752 spolu  72 540 návštevníkov.

Rok 2013  Skanzen 35 259   HLUŽ 52 731 spolu  87 990 návštevníkov.

Podľa porovnania návštevnosť v expozíciách klesla. Na otázku, čo zapríčinilo pokles v návštevnosti nám  vedúca správy Janka Berešová odpovedala: „ Tento rok bol výnimočný na počasie, práve keď sa pripravili podujatia, ktoré boli v minulosti najviac navštevované, počasie nám nedovolilo ich zrealizovať v plnom rozsahu. Návštevníkov odradilo nepriaznivé počasie, ktoré je práve v doline Chmúra v Skanzene nevyspytateľné. Ale aj touto cestou sa chcem všetkým poďakovať, ktorí nám zachovali priazeň a budeme sa snažiť pripravovať podujatia, ktoré zanechajú v každom tie najkrajšie  zážitky. Poďakovanie patrí aj všetkým účinkujúcim a tým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácií podujatí organizovaných v Skanzene - Nová Bystrica – Vychylovka a Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý je zriaďovateľom Kysuckého múzea v Čadci“. 

Dovidenia v máji 2015.

 

Darina Hnidková, Kysucké múzeum v Čadci