ludove_piesne_z_kysuc_01Publikácia je prezentáciou piesňového folklóru Kysúc, ako jedného z najvýznamnejších súčastí tradičného nehmotného dedičstva regiónu, ktorá vznikla na základe dlhoročného výskumu realizovaného etnomuzikológom – autorom Mgr. Pavlom Kužmom.

Kysucké ľudové piesne sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. Najmä tematickou rôznorodosťou, krásou nápevov, bohatstvom ľudovej slovesnosti, metrorytmickými osobitosťami, ako aj tonalitou a ambitusom sa radia medzi najkrajšie klenoty tradičnej hudobnej kultúry Slovákov.

Kniha, ktorú vydalo Kysucké múzeum v Čadci, obsahuje 864 ľudových piesní z oblastí Kysúc, vrátane ich notového záznamu s úvodnou historicko-etnografickou štúdiou. Práca môže slúžiť ako študijný materiál nielen pre etnografov, folkloristov, hudobníkov, ale aj všetkých záujemcov o kysuckú ľudovú kultúru.

Z obsahu:

Jazykové dialekty na Kysuciach

Ľudová slovesnosť v kysuckých ľudových piesňach

Tradičná ľudová hudobná kultúra na Kysuciach

Piesňové druhy s ohľadom na ich tematiku a funkciu

Piesňová zbierka:

Piesne k detským prejavom, uspávanky

Piesne k výročným obradom a zvykom

Piesne k rodinným obradom a zvykom

Piesne k pracovným príležitostiam

Regrútske, vojenské a zbojnícke piesne

Piesne k rôznym spoločenským a zábavným príležitostiam

Piesne k tanečným a pohybovým prejavom

Balady a baladické piesne