vianocna_vystava_-_detske_prace_02Výstava výtvarných prác sa niesla pod názvom „Vianoce očami detí“ a zapojilo sa do nej dvadsaťjeden školských zariadení, z toho jeden detský domov a päť základných umeleckých škôl.

Celkom bolo vystavených vyše štyristopäťdesiat  detských výtvarných prác nielen z regiónu Kysúc ale aj zo Žiliny a Trenčína, ktoré mali návštevníci možnosť vidieť až do konca mesiaca januára 2015.
„ Je ťažké udeliť cenu alebo diplom najkrajšej výtvarnej práci,  nakoľko sa tu prezentujú rôzne techniky, ďalej sú tu  práce detí viacerých vekových kategórií a školských zariadení. Som veľmi rada, že Kysucké múzeum v Čadci dalo touto cestou možnosť konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu, detskú interpretáciu, podnecovať zaujímavé riešenia a experimenty s materiálom, priblížiť detskú výtvarnú tvorbu širokej verejnosti, objavovať výtvarné talenty, podporovať estetické hodnoty u žiakov každej vekovej kategórie“, hovorí  pani Eva Stuchlíková, výtvarná pedagogička Základnej umeleckej školy v Turzovke - predseda odbornej poroty. Preto dala návrh udeliť každému pedagogickému zariadeniu pamätný list a vecnú cenu. K tomuto rozhodnutiu sa pripojili aj členovia odbornej poroty pani Eva Marcová – výtvarná pedagogička ZUŠ v Turzovke  a Mgr. Martina Krkošková výtvarníčka Kysuckého múzea v Čadci.

Pamätné listy a vecné ceny, ktoré tvorili publikácie Kysuckého múzea v Čadci: Zborník z medzinárodnej etnografickej konferencie „Etnografia Kysúc a Tešínska“, „Regionálny dejepis Kysúc a Tešínska“ a „Odkaz predkov - archeológia Kysúc a Tešínska“, boli udelené nasledovne:

Základnej umeleckej škole / ďalej už len ZUŠ/ Čadca Žarec za techniku „ Monotypia a Asambláž“, ZUŠ Turzovka za techniku „ Enkaustika“, ZUŠ Kysucké Nové Mesto za techniku „Reliéf“, ZUŠ L. Árvaya Žilina za techniku „Grafika“ a Detskému domovu a Spojenej škole sv. Jozefa Internátna Turzovka za „Vianočné artefakty“.

Pamätné listy za  „ Úspešnú účasť“ a vecné ceny boli ďalej udelené : Základným školám s Materskými školami, Skalité -  Kudlov, Radôstka, Snežnica, Nová Bystrica, Zborov nad Bystricou, E. A Cernana elokované pracovisko Vyšný Kelčov, ďalej Základným školám Krásno nad Kysucou, Raková - Milana Mravca, Čadca M. R. Štefánika, Staškov, Čadca Rázusova, Oščadnica, Ďurčiná a Trenčín. Všetkým srdečne blahoželá a praje veľa tvorivých síl  a zároveň úspešne rozvíjanie  svojho talentu Kysucké múzeum v Čadci a jeho zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj.

Darina Hnidková

Kysucké múzeum v Čadci