odfot_sebasa_-_plagatŽilinská župa vyhlasuje súťaž ODFOTSEBASA pre všetkých milovníkov "selfie" fotografií, od 27. marca do 30. apríla 2015.

Minulý rok sa niesol v znamení „selfie“, fotografických autoportrétov, ktoré ovládli celé Slovensko a v piatok 27. 3. 2015 štartuje súťaž v Žilinskom kraji pre každého, kto tomuto trendu podľahol a má chuť získať atraktívne ceny. Pravidlá sú jednoduché, stačí sa od 27. 3. 2015 do 30. 4. 2015 odfotiť v štýle „selfie“ pri inštitúcii alebo pamiatke ŽSK, lajknúťFacebook stránku Žilinský samosprávny kraj a svoju fotografiu tam zaslať do správy alebo na nástenku. Hlasovať o najlepšiu fotku budú fanúšikovia Facebook stránky, ktorí lajkami podporia svojich favoritov. Cieľom súťaže je vzbudiť u mladých ľudí záujem o kultúrne pamiatky a posilniť ich vedomosti o inštitúciách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti župy. Pravidlá a bližšie informácie budú zverejnené na Facebook stránke Žilinský samosprávny kraj.

Žilinský kraj je zriaďovateľom 66 stredných škôl a školských zariadení, piatich zdravotníckych a 26 sociálnych zariadení, piatich závodov Správy ciest a 21 kultúrnych organizácií. Medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie pamiatky patrí Oravský hrad, Sobášny palác v Bytči, historická lesná úvraťová železnička vo Vychylovke, Múzeum liptovskej dediny v Pribyline či Národný dom Slovenského komorného divadla v Martine a mnohé ďalšie.

Fotografie môžete posielať sem: https://www.facebook.com/ZilinskyKraj


Pravidlá súťaže ODFOTSEBASA

1. Súťaž trvá od 27. marca 2015 do 30. apríla 2015. Selfie fotografie musia byť zaslané najneskôr do 30. 4. 2015 do správy alebo na nástenku Facebook stránky Žilinský samosprávny kraj

2. Pravidlá súťaženia:

a) Do súťaže bude zaradená selfie fotografia odfotená pri inštitúcii či pamiatke Žilinského samosprávneho kraja. Miesto musí byť z fotografie jasne identifikovateľné.

b) Každý súťažiaci je povinný spolu so selfie fotografiou uviesť jej popis (názov snímkya miesto, kde bola odfotená) spolu s nasledujúcimi informáciami: meno a priezvisko, telefonický kontakt, email.

(Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie organizátora s účastníkmi súťaže.)

c) Súťažiaci musí na označiť tlačidlom „Páči sa mi to“facebook stránkuŽilinský samosprávy kraj

3. Pravidlá hlasovania:

a) Každý, kto chce hlasovať za víťaznú fotografiu musí označiť tlačidlom „Páči sa mi to“ facebook stránkuŽilinský samosprávy kraj

b) Hlasujúci musí rovnako označiť tlačidlom „Páči sa mi to“ na facebook stránke Žilinského samosprávneho kraja súťažnú fotografiu, ktorá sa mu najviac páči

4. Víťaznou sa stane tá fotografia, ktorá bude mať najviac liekov na facebook stránke Žilinský samosprávny kraj. Autori víťazných snímok budú po skončení súťaže odmenení vecnými cenami.

5. Zaslaním príspevku do súťaže prenecháva súťažiaci všetky autorské práva organizátorovi. Organizátor vlastní autorské práva k príspevkom zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie samotného regiónu. Všetky zaslané príspevky môže organizátor vystaviť a použiť pri prezentácii Žilinského samosprávneho kraja.

6. Mená osôb, ktoré získali ocenenie, budú zverejňované na webovej stránke www.zilinskazupa.sk a na facebooku Žilinský samosprávny kraj. Súťažiaci, ktorí získajú cenu, budú o výsledku hodnotenia telefonicky alebo mailom vyrozumení.

7. Príspevky, ktoré nesplnia požiadavky stanovené v týchto pravidlách, nebudú do súťaže zaradené.

8. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť pohoršenie, urážať ľudskú rasu, náboženské či politické cítenie alebo príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi.

9. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.).