ludove_hudobne_nastroje_-_sutaz_01Výstavu Tradičné ľudové hudobné nástroje Kysúc navštívili v utorok 10. novembra žiaci piateho ročníka ZŠ Staškov s pani učiteľkou Milkou Červencovou.

Táto návšteva bola netradičná. Pre deti sme pripravili prekvapenie. Aké?  Formou súťaže museli nakresliť niektorý z hudobných nástrojov, ktoré na výstave videli. S veľkým elánom sa pustili do kreslenia. Veľmi by ste sa čudovali, koľko  estetického cítenia a nápaditosti dokázali preniesť na obyčajný výkres. Odborná porota to nemala ľahké. „Práce sú veľmi zaujímavé a precízne vypracované, my  by sme najradšej odmenili všetky,“ s úsmevom na tvári rozhodli výtvarníčka Martina Krkošková a historička Veronika Pauková – pracovníčky Kysuckého múzea v Čadci. Po tomto rozhodnutí sa udelili štyri vecné ceny - knihy, ktoré vydalo Kysucké múzeum v Čadci, a každý z účastníkov si odniesol okrem informácií o výstave, o Kysuckom múzeu v Čadci a jeho expozíciách drobné pozornosti a zaujímavé publikácie, ktoré im prinesú mnoho obohacujúcich poznatkov. Dúfame, že žiaci budú na tento nezvyčajný deň spomínať s radosťou a i v budúcnosti nám zachovajú svoju priazeň.
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a výhercom srdečne blahoželáme.                                                                 

Darina Hnidková, Veronika Pauková, Kysucké múzeum v Čadci