thumb evnirokonferencia kysucke muzeum 2015Dňa 24. – 25. 11. 2015 sa uskutoční v priestoroch Kysuckého múzea v Krásne nad Kysucou vedecká konferencia zameraná na environmentálne dejiny krajiny a geoturizmus.

                        
MOTTO KONFERENCIE:

 

,,Časy sa menia a míňajú; s nimi sa meníme a pominieme i my.

Všeobecnou vzdelanosťou, železnicami a ďalekopisom

tratí sa nám minulosť chytro z očí

a s ňou uháňajú pralesy, obyčaje a rýdzosť národná.“

G. K. Zechenter-Laskomerský (1874)

CIEĽOM KONFERENCIE je prezentovať najnovšie výsledky výskumov zamerané na históriu krajiny, životného prostredia človeka a jeho činností v krajine, t. j. environmentálne dejiny (dejiny životného prostredia) a možnosti ich využitia v geoturizme v regióne severozápadného Slovenska s dôrazom na región Kysúc.

 

Vedeckí garanti Konferencie:

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD. – TU v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav zemských zdrojov,

Oddelenie geo a montánneho turizmu

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD. – UK v Bratislave, pedagogická fakulta, Katedra histórie

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. – UMB v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta, Katedra histórie

PhDr. Ľudovít Hallon, PhD. – Historický ústav SAV v Bratislave

MVDr. Miloš Jesenský, PhD. – Kysucké múzeum v Čadci

PaedDr. Pavel Hronček, PhD. – TU v Košiciach, Fakulta BERG, Ústav zemských zdrojov, Oddelenie geo a montánneho turizmu

 

Program:

9:00  Registrácia účastníkov
 

9:30  Otvorenie konferencie

         MVDr. Miloš Jesenský PhD., riaditeľ Kysuckého múzea

         Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Krásno nad Kysucou

         Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., TU Košice


10:00  Niekoľko poznámok k problematike regionalizácie Kysúc

          Martin Turóci, Pavel Hronček, Mário Molokáč


10:10 
Prehistória, protohistória a environmentálne dejiny

          Pavel Hronček


10:20  Historické krajinné štruktúry Kysúc

          Peter Jančura, Iveta Boháľová


10:30 – 11:00 Diskusia

 

11:00  Prírodné pohromy a nešťastia na území Žilinského kraja

          Miloš Jesenský


11:10
Kysucká krajina v stredoveku

         Adam Buchta

 

11:20  Vodná nádrž Nová Bystrica zásah do prírodného prostredia a ľudských životov

           Helena Kotvasová

 

11:30 − 11:45 Diskusia

 

11:45 – 13:00 Prestávka


13:00 – 13:30 Prehliadka expozície Vlastivedného múzea


13:30  Vznik a vývoj prehistorickej krajiny, a jej relikty v súčasnej krajine Kysúc (ako objekty geoturizmu)

           Pavel Hronček, Miloš Jesenský, Pavol Rybár, Mário Molokáč

 

13:40  Využitie historických máp v turizme pomocou informačných technológií

           Mário Molokáč, Pavel Hronček, Martin Turóci

 

13:50  Prieskumné geologické vrty na Kysuciach v kontexte geoturizmu

           Pavel Hronček, Miloš Jesenský, Pavol Rybár, Ladislav Hvizdák, Ľubomír Štrba


14:00 Charakteristika vybraných lokalít Kysúc z pohľadu
geoturizmu

          Ľubomír Štrba

 

14:10 – 14:40 Diskusia

 

14:40 Geologické danosti Lúčanskej Malej Fatry ako predpoklad rozvoja geoturizmu

          Daniel Husárik

 

14:50 Človek a krajina: jej využívanie a starostlivosť na príklade obce Oščadnica

          Dominika Drábová

 

15:00 Environmentálne dejiny v podaní slovenských vzdelancov severného Považia a Kysúc v 19. storočí

          Tomáš Adamčík

 

15:10 Viliam Galvánek – kysucký priekopník turistiky

          Veronika Pauková


15:20 – 15:40 Diskusia


15:40  Ukončenie konferencie

             MVDr. Miloš Jesenský PhD.

            Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

 

 

25. 11. 2015

10:00 – 12:00

Pracovné rokovanie na Úrade Žilinského samosprávneho kraja

 

Príhovor:

MVDr. Miloš Jesenský PhD., riaditeľ Kysuckého múzea

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., TU Košice

 

Prednáška:

Geoturistický sprievodca po zaniknutých historických lokalitách – ,,Cestovanie v čase“ (úvod do problematiky)

Pavol Rybár, Pavel Hronček, Ladislav Hvizdák,

Mário Molokáč, Ľubomír Štrba