kviz 2015 vyhodnotenie mTento týždeň boli spomedzi súťažiacich, ktorí sa zapojili do predsviatočného kvízu Kysuckého múzea, vyžrebovaní 3 výhercovia. Knižnú odmenu získavajú: Katarína Kubišová, Vladimír Galgánek a Jana Kubiatková.

K výhre srdečne blahoželáme a prajeme príjemné čítanie.