chovatelsky den18

Zrodila sa myšlienka pripraviť výstavu drobnochovateľov Kysúc a výsledok – „Chovateľský deň v skanzene“. Tí, ktorí v nedeľu 14. augusta 2016 navštívili Skanzen vo Vychylovke určite neboli sklamaní, čakal na nich celodenný pestrý program pripravený pre každú vekovú hranicu.

Už od rána sa pomaly prepravovali do pripravených ohrád a prístreškov sliepky, kohúty, holuby, húsky, kačice, králiky, kozičky, ovce či barany, teliatka, koníky a nechýbali ani pastierske psíky. Každý mal pripravený svoj domček, v ktorom kraľoval počas celého dňa a predstavoval sa zvedavcom v plnej svojej paráde. Hrejivé slniečko bolo len doplnok nedeľného podujatia, ktoré zvedavo nakukovalo spoza oblakov na zvieratká širokého sortimentu, ktoré sa hanblivo a zvedavo pozerali na malých i veľkých návštevníkov.
O desiatej hodine bolo slávnostné otvorenie podujatia. Zúčastnila sa ho a zároveň aj pozdravila návštevníkov Ing. Andrea Hrdá, riaditeľka odboru živočíšnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v Bartislave, ktoré malo záštitu nad uvedeným podujatím. Nechýbal ani príhovor Ing. Františka Staňu z Občianskeho združenia Chováme doma z Čierneho, spoluorganizátora Chovateľského dňa v Skanzene. V kultúrnom programe sa predstavil so svojimi pastierskymi ľudovými nástrojmi Martin Brxa z Turian a zároveň predviedol ukážku plieskania bičom, ktoré si mohli vyskúšať aj odvážni návštevníci. Svätá omša bola obohatená mohutnými spevmi Folklórnej skupiny Ozvena a mužskou speváckou skupinou z Čierneho. V kultúrnom programe sa  predstavili aj Goralskí heligonkári z Čierneho a Ľudová hudba Ondreja Rovňana zo Skalitého. Voňavé syrové prekvapenie čakalo všetkých  návštevníkov, ktorí navštívili každú ohradu so zvieratkami.
Odkaz pre organizátorov z FC „Blahoželáme organizátorom, vynikajúci nápad, či projekt. Držím palce v pokračovaní, či rozvíjaní prirodzeného vzťahu najmä u detí k hospodárskym zvieratkám, zároveň aj k  úcte k remeslám súvisiacich s činnosťou patriacou na vidiek a či do horských a podhorských oblastí“.
V mene organizátorov ďakujem za povzbudivé slová a budeme sa snažiť  podujatie „Chovateľský deň v Skanzene“ zopakovať. Touto cestou sa chcem v mene Kysuckého múzea v Čadci, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja poďakovať všetkým tým, ktorí sa  akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizovaní uvedeného podujatia, ktoré navštívilo spolu vyše 2 400 návštevníkov.

Darina Hnidková, Kysucké múzeum v Čadci