envirokonferencia01

Vedecká konferencia zameraná na environmentálne dejiny krajiny, sa uskutočnila v pondelok 7. novembra 2016 v priestoroch Kysuckého múzea v Krásne nad Kysucou. 

 

CIEĽOM KONFERENCIE bolo prezentovať najnovšie výsledky výskumov zameraných na históriu krajiny, vývoj životného prostredia, človeka a jeho činnosti v krajine, t. j. environmentálne dejiny severozápadného Slovenska a priľahlých cezhraničných regiónov s dôrazom na región Kysúc a možnosti ich aplikácie v geoturizme.

 

Tematické  okruhy  konferencie:

  1. Environmentálne dejiny: teoreticko-metodické témy
  2. Environmentálne dejiny v regiónoch ,,trojhraničia“ – Slovenska, Česka a Poľska
  3. Hospodárske environmentálne dejiny v regióne severozápadného Slovenska
  4. Environmentálne dejiny a geoturizmus v regióne severozápadného Slovenska

 

Vedeckí garanti konferencie

Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.

PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

MVDr. Miloš Jesenský, PhD.

PaedDr. Pavel Hronček, PhD.