turzo03 V utorok 8. novembra 2016 sa v priestoroch Kysuckého múzea v Krásne nad Kysucou konala vedecká konferencia pri príležitosti Roka Juraja Turzu. 

 

CIEĽOM KONFERENCIE bolo prezentovať najnovšie výsledky výskumov zameraných na významné osobnosti dejín vedy a techniky, politického, kultúrneho a spoločenského života v regiónoch, s dôrazom na Kysuce a severozápadné Slovensko.

 

 

Vedeckí garanti konferencie

        PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

        Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

        doc. Mgr. Pavol Matula, PhD.

        doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.

        MVDr. Miloš Jesenský, PhD.

        PaedDr. Pavel Hronček, PhD.