envirokonferencia01V dňoch 7. a 8. novembra 2016 sa v priestoroch Vlastivedného múzea v Krásne nad Kysucou uskutočnili dve odborné podujatia Kysuckého múzea. Prvým z nich bol už tretí ročník vedeckej konferencie „Enviromentálne dejiny krajiny“,

ktorej spoluorganizátorom bola aj Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Jej program bol bohatý a zahŕňal príspevky od paleogenetického výskumu pravekých ľudí cez modelovanie historických zmien v krajine až po možnosti tvorby geoparkov na Kysuciach. Ďalšia konferencia pod názvom „Elity v dejinách regiónov“ prebiehala v spolupráci s Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied a odzneli na nej prednášky o významných osobnostiach z nášho kraja ako bol Ján Lendvai- Lušňák, Viliam Galvánek, Eugen Gerometta, Vojtech Spanyol či Emil a František Špaldonovci.

„Obidve medzinárodné konferencie splnili svoj účel a ich závery ďalej posunú naše poznanie o histórii Kysúc i Horného Považia,“ povedal riaditeľ Kysuckého múzea Miloš Jesenský. „Spolupráca s pracoviskami Slovenskej akadémie vied a viacerými univerzitami, medzi ktorými zaberá osobitné postavenie košická fakulta Berg je prospešnou nielen pre našu inštitúciu, ale predovšetkým dobrou správou pre všetkých záujemcov o históriu na Kysuciach. Pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť bude akiste dobrou správou aj to, že všetky referáty budú aj publikované.“

 

vedecka konferencia krasno 2016

Slávnostné otvorenie konferencie. Zľava doprava: riaditeľ Kysuckého múzea MVDr. Miloš Jesenský, PhD., Prof. RNDr. et Mgr. Peter Chrastina, PhD. (Univerzita T. Baťu v Zlíne), primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa a PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (Historický ústav SAV v Bratislave). 

 

 

 

 Mgr. Zuzana Plevková,

Kysucké múzeum