konferencia elity02

Pozývame Vás na konferenciu "Elity v dejinách regiónov II.", venovanú životu a dielu Rudolfa Mattera, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 9. novembra 2017 vo Vlastivednom múzeu v Krásne nad Kysucou.

 

PROGRAM KONFERENCIE

8:30 – 9:00 REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
9:00 OTVORENIE KONFERENCIE
MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ Kysuckého múzea
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc., vedúci Oddelenia dejín vied a techniky SAV Bratislava

9:15 PRVÝ BLOK PREDNÁŠOK
9:15 Rudolf Matter – publicista, prispievateľ a jeho spolupracovníci
PhDr. Blanka Králiková, PhD.

9:30 Čadčiansky rodák Bertalan Liha. Zabudnutý banský odborník vyučujúci na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD., PaedDr. Pavel Hronček, PhD.

9:45 Rudolf Kubiš - Zabudnutá osobnosť slovenského bankovníctva
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.

10:00 Ivan Hálek a verejné zdravotníctvo (reformné aktivity a osvetové publikácie)
Mgr. Karol Hollý, PhD.

10:15 – 10:35 Diskusia
10:35 – 10:50 Prestávka na kávu

 

10:50 DRUHÝ BLOK PREDNÁŠOK
10:50 Životné osudy humanistu Jonáša Nigriniho
Mgr. Július Jarkovský

11:00 Majitelia Oravského hradného panstva v 14. – 16. storočí : elita medzi vlastníkmi a držiteľmi majetkov na Orave
Mgr. Lukáš Tkáč, PhD.

11:10 Juraj a Šimon Sinovci – majitelia Tepličianskeho panstva v 19. storočí
PhDr. Marián Liščák, PhD.

11:20 Trenčianske pôsobenie Jána Ondrisíka v 2. polovici 19. storočia
Mgr. Tomáš Adamčík, PhD.

11:30 Ing. Karol Matej Ambróz (1977 – 1944) a elektrifikácia Liptova
Mgr. Viera Kunová

11:40 – 12:00 Diskusia
12:00 – 13:15 PRESTÁVKA NA OBED A KÁVU

 

13:15 TRETÍ BLOK PREDNÁŠOK
13:15 Administrátor Dr. Ján Rumann (1876 – 1925)
Mgr. Marián Lukáč, PhD.

13:25 Rudolf Jašík, prozaik z Kysúc
Ing. Dana Tometzová, PhD.; Ing. Slavomír Drevko, PhD.; Ing. Mária Drevková; Ing. Barbara Hlavňová, PhD.

13: 35 Milan Mravec Juriáš
Mgr. Zuzana Sihelníková

13:45 Jozef Harvančík, vedec, technik a pedagóg
Mário Janík

13:55 Karel Kálal a jeho príbeh o Kysuciach
Mgr. Pavol Markech

13:55 – 14:15 Diskusia
14:15 – 14:30 Prestávka na kávu

 

14:30 ŠTVRTÝ BLOK PREDNÁŠOK
14:30 Nestor turistiky a športu – Milan Toman
Ing. Mária Drevková; Ing. Slavomír Drevko, PhD.; Ing. Dana Tometzová, PhD.; Ing. Barbara Hlavňová, PhD.

14:40 Kysucký dirigent Jozef Potočár
Mgr. Helena Kotvasová

14:50 Žilinský dedičný richtár Hieroným a jeho zápas o bohatstvo
Mgr. Adam Buchta

15:00 Štefan Atila Brezány – zabudnutý básnik Kysúc
Mgr. Vladimír Homola

15:10 – 15:30 Diskusia
15:30 UKONČENIE KONFERENCIE
MVDr. Miloš Jesenský, PhD.
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.