detska nedela00

POĎAKOVANIE SPONZOROM

Nová Bystrica, Vychylovka 3.6.2018 
V nedeľu, dňa 3. júna 2018 sa pracovníci Skanzenu prezliekli a v duchu  indiánskom vítali návštevníkov pri pokladni a na Historickej lesnej úvraťovej železnici ako rozprávkové postavičky.

Pri objektoch i na historickej železničke sa ozývali indiánske skladby, v staničke sa premietali indiánske rozprávky. Od rána boli pre deti pripravené súťaže na náučnom detskom chodníku, ktoré organizovali Lesy SR, odštepný závod Čadca. Návštevu skanzenu deťom spríjemnili malí heligonkári pod vedením pani Jelínkovej. V poobedňajších hodinách bola odslúžená svätá omša za všetky deti a po svätej omši bolo vyhodnotenie súťaží, kde boli deti odmenené za absolvovanie súťažných disciplín.

Deň detí v Skanzene Vychylovka tento rok sprevádzal dážď, no detičky sa nenechali odradiť a o pekné ceny súťažila stovka detí. Po absolvovaní súťaží každé z nich dostalo balíček s drobnými darčekmi a sladkosťami. Hoci návštevnosť bola tento rok menšia ako rok pred tým, všetci návštevníci strávili v skanzene pekný deň plný zábavy, smiechu a darčekov.  

Vďaka patrí Žilinskému samosprávnemu kraju, Lesom SR-odštepný závod Čadca, HaZZ – Čadca, COOP Jednote – Čadca, Mgr. Ľubomírovi Marjakovi-LUMACO s.r.o., Petre Pohybovej, potravinám z Novej Bystrice: Linkson, Mokryš, R&M Spinu, Milanovi Masnicovi, Ľubomírovi Masnicovi, Pavlovi Kolenovi, Alene Findovej, čerpacej stanici TEMA Stará Bystrica.